Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,228

Nhỗ Răng

Wednesday, August 6, 201412:00 AM(View: 17843)

Trong thời gian Zia cầm quyền, một người đàn ông đã đi từ Islamabad đến Karachi để nhổ cái răng đau.
Người nha sĩ ở Karachi nói với bệnh nhân:
_Ở Islamabad cũng có nha sỹ rất nhiều, ông không cần phải đến tận đây để chữa răng, ông hiểu chứ!

Bệnh nhân:
_ Khổ quá, thưa nha sỹ, ông không hiểu gì cả. Ở Islamabad người ta không cho mở miệng.
_________

During Zia’s rule, a gentleman travelled all the way from Islamabad to Karachi to have an aching tooth taken out.

The Karachi dentist said, “Surely you have dentists in Islamabad! You did not have to come all this way to have your teeth attended to.”

“We have no choice. In Islamabad we are not allowed to open our mouths,” replied the man with the aching tooth!


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Hai anh hàng xóm gặp nhau, một anh nói:
_Này cậu, lần sau có diễn trò với vợ thì nhớ kéo màn cửa, hôm qua cả xóm cười cậu đấy!
_Đồ điên, hôm qua tớ đâu có nhà.
______________

Joe says to Paddy: “Close your curtains the next time you’re shagging your wife. The whole street was watching and laughing at you yesterday.”
Paddy says: “Well the joke’s on them stupid bastards because I wasn’t even at home yesterday.”

 

ST

 

 

 

Send comment
Your Name
Your email address