Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,014

Sổ Vàng Ủng Hộ Điều Trị Bệnh 2 Bạn Lê thị Tư '75 và Lê Tấn Cang '72

Friday, December 16, 201112:00 AM(View: 8371)

 

Tin liên quan: 26.11.2011 28.11.2011 01.12.2011 07.12.2011 19.12.2011 01.12.2012 01.08.2013


THU VÀ CHI QUỸ HỔ TRỢ CÁC BẠN ĐIỀU TRỊ BỆNH


Ngày
CHI ĐIỀU TRỊ BỆNH THU  CHI  TỒN QUỸ

Tồn quỹ mang sang     24,317,000    24,317,000
27.12.2011 Chi hổ trợ bạn Châu thị Hồng '75 5,000,000 19,317,000
28.12.2011 Chi hổ trợ bạn Văn thị Mỹ An '75 5,000,000 14,317,000
28.12.2011 Chi hổ trợ bạn Nguyễn văn Ứng '75 5,000,000 9,317,000
12.04.2012 Chi hổ trợ bạn Trần Minh Trí '75 5,000,000 4,317,000
21.07.2013 
Chi hổ trợ bạn Nguyễn Ngọc Liệp '75 4,317,000 0

CỘNG 24,317,000 24,317,000 0

    TỒN QUỸ : 0 đồng


THU VÀ CHI QUỸ HỔ TRỢ 2 BẠN LÊ THỊ TƯ ’75 VÀ LÊ TẤN CANG ‘72

Ngày

Diễn Giải

Số Tiền

THU

CHI

TỒN QUỸ

 

Thầy, Cô, các bạn ủng hộ

100,067,000

 

100,067,000

05.12.11

Chi hổ trợ Lê thị Tư '75 điều trị bệnh

 

23,250,000

76,817,000

06.12.11

Chi hổ trợ Lê Tấn Cang '72 (đợt 1)

 

10,000,000

66,817,000

16.12.11

Chi hổ trợ Lê Tấn Cang '72 (đợt 2)

 

42,500,000

24,317,000

 

CỘNG

100,067,000

75,750,000

24,317,000

 


 Cập nhật đến ngày 16.12.2011

Số TT

Thầy Cô và các bạn trợ giúp

SỐ TIỀN

2 bạn Lê thị Tư '75  Lê Tấn Cang '72

1

Quỹ Ái Hữu Cựu Học sinh LVC

4,000,000

2

Thầy Hồ Công Hưng

1,500,000

3

Trần Ngọc Danh '74 100 USD x 21,060

2,106,000

4

Nguyễn văn Thọ '74 100 USD x 21,060

2,106,000

5

Phan thị Hương '74

500,000

6

Một CHS khóa 77 (Cali - USA) 50 USD x 21,060

1,053,000

7

Đặng Thái Sơn '75 

200,000

8

Bạn Vinh (bạn của Thành Hiệp)

1,000,000

9

Lưu Minh Thành '72

700,000

10

Huỳnh Huê Mỹ '75

500,000

11

Nguyễn Công Quí '74

500,000

12

Nguyễn Kim Phụng '75

100,000

13

Phan thị Kiên '73

200,000

14

Thầy Nguyễn Phúc Khánh

500,000

15

Nguyễn Thiện Giang '76

500,000

16

Nguyễn văn Hùng '73

1,000,000

17

Một CHS khóa 75

500,000

18

Huỳnh Quang Hà '75

100,000

19

Đỗ văn Trong '74

200,000

20

Thầy Uông Đại Bằng

500,000

21

Phan Minh Vũ '76

500,000

22

Thành Hiệp - K73 + K75

500,000

23

Nguyễn thị Phượng Hoa '87

5,000,000

24

Trần Hoàng Ngân '81

6,000,000

25

Nguyễn thị Tuyết Lâm '72

1,000,000

26

Đặng thị Chiếu Huyền '72

200,000

27

Châu Ngọc Tuyết '72

100,000

28

Nguyễn thị Ngọc Ánh '76

400,000

29

Tô Mỹ Ly '75

2,000,000

30

Thầy Phùng văn Phụng 200 USD x 21,060

4,212,000

31

Thầy Vũ Đức Vượng 150 USD x 21,060

3,159,000

32

Huỳnh Thanh Hải '72 150 USD x 21,060

3,159,000

33

Lê Đạt Thịnh 100 USD x 21,060

2,106,000

34

Nguyễn Bạch Cúc '74 100 USD x 21,060

2,106,000

35

Võ thị Nhãn '74 100 USD x 21,060

2,106,000

36

Đoàn Hồng Hai '75

500,000

37

Phạm Thành Võ '75

500,000

38

Lâm Kim Trọng '75

4,200,000

39

Nguyễn Phi Phúc '75

200,000

40

Nguyễn Hoàng Sang '75

500,000

41

Thân nhân môt CHS K.75 200 CAD x 20,640

4,128,000

42

Thầy Đặng văn Trương

500,000

43

Trần Minh Trí '75

200,000

44

Một CHS LVC '75

500,000

45

Lê thị Tâm '75

200,000

46

Lê Hoàng Việt '72 100 AUD x 21,500

2,150,000

47

Nguyễn thị Dậu '75

100,000

48

Phan thị Kim Phượng '78

100,000

49

Lê văn Bô '73 và Hồng Trang '80 100 USD x 21,060

2,106,000

50

Vương Đình Thái Quý khóa 2001

1,000,000

51

Thầy Vương văn Huỳnh 50 USD x 21,060

1,053,000

52

Đỗ Minh Thư '77   50 USD x 21,060

1,053,000

53

Nguyễn thị Tuyết Trinh '80 100 USD x 21,060

2,106,000

54

Cô Trần thị Mai

500,000

55

Cô Lưu Thúy Bình

2,724,000

56

Cô Trương Mỹ Nam

500,000

57

Phạm thị Thảnh '76

500,000

58

Phạm Anh Tuấn '76

1,000,000

59

Thầy Chu Bá Cao 100 USD x 21,060

2,106,000

60

Đoàn thị Thục '72 200 CAD x 20,640

4,128,000

61

Phạm thị Mỹ Thuận 100 CAD x 20,640

2,064,000

62

Ôn thị Oanh Oanh '72 200 USD x 21060

4,212,000

63

Cô Nguyễn thị Mai 100 USD x 21,060

2,106,000

64

Lâm Mai Vân '75 100 USD x 21,060

2,106,000

65

Ngô thị Mộng Lan '74 100 USD x 21,060

2,106,000

66

Ngô Bửu Khánh '74

2,000,000

67

Bạn Thanh (em Ngô Bửu Khánh)

500,000

68

Hoàng Dung (vợ Huỳnh Bửu Điền '74) 100 USD x 21,060

2,106,000

 

Cộng

100,067,000

Một trăm triệu không trăm sáu mươi bảy ngàn đồng.

 


Send comment
Your Name
Your email address