Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,816

Sổ vàng ủng hộ Gia đình bạn Lương thị Mai CHS LVC '76

Monday, May 28, 201212:00 AM(View: 8297)

blank

Tin liên quan: 23.04.2012 , 14.06.2012 , 15.06.2012 , 01.04.2013


Cập nhật đến ngày 01/04/2013

Số
 TT

Ngày

Thầy, Cô và các bạn ủng hộ

VN Đồng

USD

AUD

1 22/04/2012 Một cựu học sinh '77   200  
2 22/04/2012 Thầy Hồ Công Hưng 500,000
3 22/04/2012 Bùi văn Mùi '75 100,000
4 22/04/2012 Nguyễn Phi Phúc '75 200,000
5 22/04/2012 Lê Thanh Hồng '75 100,000
6 22/04/2012 Nguyễn thị Ngọc Loan '76 200,000
7 23/04/2012 Thái Liên Châu 200,000
8 23/04/2012 Phan Minh Vũ '76 2,000,000
9 23/04/2012 Thầy Nguyễn Xuân Tiếp
100
10 23/04/2012 Lâm Kim Trọng '75 4,310,000
11 24/04/2012 Nguyễn văn Thọ '74 100
12 24/04/2012 Nguyễn Bạch Cúc '74 50
13 24/04/2012 Quỹ Ái Hữu CHS Lương văn Can 2,000,000
14 26/04/2012 Diệp Kim Hoa '75 1,000,000
15 26/04/2012 Quỹ tương trợ CHS. LVC '72 1,000,000
16 26/04/2012 Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 1,000,000
17 26/04/2012 Lê thị Tư '75 200,000
18 26/04/2012
Bùi thị Dung'74 500,000
19 27/04/2012 Nguyễn văn Mười C '76 500,000
20 27/04/2012 Phan văn Ca (Phan thị Kiên '73) 500,000
21 27/04/2012 Nguyễn văn Hùng '73 500,000
22 27/04/2012 Ngô thị Mộng Lan '74
50
23 29/04/2012 Nguyễn văn Hổ '75 500,000
24 29/04/2012 Thầy Uông Đại Bằng 500,000
25 29/04/2012 Nguyễn Huy Chiêu '75 100,000
26 01/05/2012 Thầy Vương văn Huỳnh
100
27 01/05/2012 Thầy Trịnh Công Ngàn 50
28 01/05/2012 Một cựu học sinh Lương văn Can'74 200
29 02/05/2012 Anh Sáu - gia đình thầy Hồ Công Hưng 200,000
30 02/05/2012 Nguyễn Công Quý '74 500,000
31 02/05/2012 Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 200,000
32 02/05/2012 Phạm thị Dung '76 500,000
33 04/05/2012 Võ Công Chiến '72 1,000,000
34 04/05/2012 Nguyễn thị Thu Hà '78 (Vân Hà) 1,050,000
35 05/05/2012 Thầy Chu Bá Cao 100
36 05/05/2012 Thầy Phùng văn Phụng 100
37 09/05/2012 Thầy Nguyễn Phúc Khánh 2,000,000
38 10/05/2012 Đỗ Minh Thư '77 100
39 10/05/2012 Đỗ Kim Yến '91 50
40 11/05/2012 Ngô Bửu Khánh '74 1,000,000
41 17/05/2012 Trần Hoàng Ngân '81 2,000,000
42 28/05/2012 Bùi thị Dung'74 1,500,000
43 16/06/2012 Diệp văn Hưng '75
300,000
44 16/07/2012 Lâm thị Mai Vân '75
100
45 22/03/2013 Đỗ cao Thanh, Đỗ thị Thu Thảo, Đỗ Kim Yến '91 265
46 22/03/2013 Nguyễn văn Thọ '74 35
47 30/03/2013 Thái thị Lệ '76 (Le Thai) 200
48 30/03/2013 Phạm thị Thảnh '76 750,000 550

CỘNG


 26,910,000

 1,500

850

1.200 USD x 20.830đ. (15.06.2012)
24,996,000
200 USD x 21.000đ (22.03.2013)
6,300,000
100 AUD x 20.450đ (15.06.2012)
2,045,000
700 AUD x 21.720đ (30.03.2013) 16,290,000

.
TỔNG CỘNG 76,532,000

PHẦN CHI

Số
 TT
Ngày NỘI DUNG CHI
VN Đồng
1 01/05/2012 Chi cho Lương thị Mai chi phí sinh hoạt gia đình 500,000
2 01/05/2012 Chi mua sữa bồi dưỡng sức khỏe cho thân mẫu Lương thị Mai 200,000
3 01/06/2012 Chi cho Lương thị Mai gửi tiết kiệm định kỳ
50,118,000
4 10/06/2012 Chi cho Lương thị Mai số tiền bạn bè vừa ủng hộ
300,000
5 16/07/2012 Chi cho Lương thị Mai số tiền bạn bè vừa ủng hộ (100USD)
2,083,000
6 22/03/2013 Chi cho Lương thị Mai số tiền bạn bè vừa ủng hộ (300USD) 6,300,000
7 30/03/2013 Chi cho Lương thị Mai số tiền bạn bè vừa ủng hộ (750USD+750.000đ) 17,040,000

CỘNG 76,532,000

 Còn lại : 0 đồng
 
 Nguyễn thị HiệpSend comment
Your Name
Your email address