Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,857

Quỹ ủng hộ gia đình Nguyễn văn Hương '75 2010

Monday, May 3, 201012:00 AM(View: 8110)

Thủ Quỹ:

Nguyễn thị Hiệp (CHS '75)
Địa chỉ: 30 Dã Tượng, Ph.10, Q.8, HCMC
Email: thanhiep75@yahoo.com.au
Điện thoại: 08.8595140

Mục đích :

* Cùng tham gia đóng góp giúp Nguyễn văn Hương - CHS LVC '75 điều trị trọng bệnh.
* Hổ trợ phần nào các chi phí thuốc men và các khó khăn trong đời sống.

Quỹ Tương trợ mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả.

Cập nhật đến ngày 29/04/2010

Thứ tự Tập thể, Cá nhân ủng hộ Số tiền Lủy tiến
1
Huỳnh Thanh Trúc '75

500.000

500.000

2
Nguyễn Hồng Sang

200.000

700.000

3
Lê Văn Loan '73

200.000

900.000

4
Thầy Hồ Công Hưng

200.000

1.100.000

5
Ngũ Quốc Phụng '75

100.000

1.200.000

6
Châu Ngọc Sương '75

100.000

1.300.000

7
Tô Thu Thủy '75

500.000

1.800.000

8
Lê Thị Thới

200.000

2.000.000

9
Nguyễn Văn Hổ '75

500.000

2.500.000

10
Đỗ Thị Thanh Vân '75

100.000

2.600.000

11
Nguyễn Thị Hiệp '75

100.000

2.700.000

12
Tuấn '75 + Lệ - Australia

500.000

3.200.000

13
Đỗ Văn Kim '75, Nguyễn thị Tuyết, Dương thị Lâm '75

800.000

4.000.000

16
Trấn Quốc Khanh

200.000

4.200.000

17
Bùi Ngọc Châu

200.000

4.400.000

18
Trần Tấn Dũng

200.000

4.600.000

19
Lê Ba

50.000

4.650.000

20
Châu Lợi '75

100.000

4.750.000

21
Nguyễn Ngọc Ứng '75

100.000

4.850.000

22
Nguyễn Ngọc Liệp '75

100.000

4.950.000

23
Đỗ Văn Bảy '75

100.000

5.050.000

24
Nguyễn Huy Chiêu '75

100.000

5.150.000

25
Phạm Thành Võ '75

100.000

5.250.000

26
Trương Hữu Nghĩa

100.000

5.350.000

27
Trương Tông Nhơn

50.000

5.400.000

28
Một bạn quên tên

100.000

5.500.000

29
Diệp Kim Hoa '75

200.000

5.700.000

30
Nguyễn Phi Phúc '75

100.000

5.800.000

31
Thầy Uông Đại Bằng

200.000

6.000.000

32
Huỳnh Thanh Hải '72

500.000

6.500.000

33
Trần văn Hiệp '75

200.000

6.700.000

34
Trần văn Thuận '76 - Hương Nga '79

200.000

6.900.000

35
Nguyễn thị Tuyết Lâm '72

200.000

7.100.000

36
Trần thị Kim Chi '74

300.000

7.400.000

37
Dung Hoàng (phu nhân Huỳnh Bửu Điền '74)

500.000

7.900.000

38
Nguyễn thị Phượng '75

500.000

8.400.000

39
Một cựu học sinh khoá '75: 50USD X 19.000

950.000

9.350.000

40
Kim Danh (phu nhân Hàng Chương '75): 20USD X 19.000

380.000

9.730.000

41
Vũ Thiên (bạn Kim Danh): 30USD X 19.000

570.000

10.300.000

42
Phạm Anh Dũng '75: 50USD X 19.000

950.000

11.250.000

43
Nguyễn Tự Lập '75: 100USD X 18.950

1.895.000

13.145.000

CỘNG

13.145.000 VNĐ

Ủng hộ bằng hiện vật
32
Nguyễn Dương Thái Minh 1 chiếc xe lắc tay
Tổng số : 13.145.000đ
Đã gửi : 5.800.000đ
Còn đang giữ : 7.345.000

Ngày 29/04/2010
Nguyễn thị Hiệp

Send comment
Your Name
Your email address