Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
435,975
Wednesday, December 7, 2011(View: 5098)
Monday, November 28, 2011(View: 8236)
Saturday, November 5, 2011(View: 13364)
Tuesday, November 1, 2011(View: 11093)
Friday, April 1, 2011(View: 2546)
Chiều hôm nay, ngày 1- 4, Chị Hai Tuyết Lam và Thanh Vân đã vào thăm thầy Yến, hôm nay thầy khoẻ nhiều qua hơn 1 tháng điều triị trong phòng cấp cứu nhưng trên tay của Thầy vẫn còn truyền 4 chai luân phiên (dịch truyền...). Thầy đã biết nói chuyện cho mọi người vui cười, những mẩu chuyện của cuộc sống vất vả sau bao nhiêu năm.
Friday, April 1, 2011(View: 2007)
Chiều hôm nay, ngày 1- 4, Chị Hai Tuyết Lam và Thanh Vân đã vào thăm thầy Yến, hôm nay thầy khoẻ nhiều qua hơn 1 tháng điều triị trong phòng cấp cứu nhưng trên tay của Thầy vẫn còn truyền 4 chai luân phiên (dịch truyền...). Thầy đã biết nói chuyện cho mọi người vui cười, những mẩu chuyện của cuộc sống vất vả sau bao nhiêu năm.