Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,114

Các đóng góp vào Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can

Tuesday, December 3, 200212:00 AM(View: 1996)
logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

 ( 2013, 2012, 20112010, 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002)


Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572


Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.

Quỹ Tương Trợ 2013

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/13 Tồn quỹ năm 2012 mang sang: 1.445 100 850 150 1.445 100 850 150
17/01/13 Chi mua quà biếu nhân Ngày Truyền thống 2013
/
/
/
/
/
/
200
/
1.445 100 650 150
Cộng: 1.445
100
850
150
/
/
200
/
1.445
100
650
150

Quỹ Tương Trợ 2012

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
    VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/12 Tồn quỹ năm 2011 mang sang: 4.045 100 850 150         4.045 100 850 150
18/04/12 Hoa viếng tang lễ bạn Lê Bạch Nhụy
/
/
/
/
600
/
/
/
3.445 100 850 150
24/04/12 Hỗ trợ gia đình bạn Lương thị Mai '76 gặp khó khăn
/
/
/
/
2.000
/
/
/
1.445 100 850 150
                           
  Cộng: 4.045
100
850
150
2.600
/
/
/
1.445
100
850
150

Quỹ Tương Trợ 2011

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
    VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/11 Tồn quỹ năm 2010 mang sang: 12.045
/
850 150         12.045
/
850 150
07/01/11 Chi hổ trợ bạn Đào Xuân Ngai '75 điều trị bệnh
/
/
/
/
2.000
/
/
/
10.045
/
850 150
28/03/11 Chi hổ trợ thầy Nguyễn Văn Yến - dạy Toán điều trị bệnh
/
/
/
/
/
/
200
/
10.045
/
650 150
05/11/11 Chi hổ trợ tang lễ bạn Nguyễn văn Hương '75
/
/
/
/
2.000
/
/
/
8.045
/
650 150
28/11/11 Chi hổ trợ Lê thị Tư '75 điều trị bệnh
/
/
/
/
2.000
/
/
/
6.045
/
650 150
29/11/11 Chi hổ trợ Lê Tấn Cang '72 điều trị bệnh
/
/
/
/
2.000
/
/
/
4.045
/
650 150
29/11/11 Nguyễn Ngọc Hiến '76 ủng hộ quỹ
/
/
100
/
/
/
/
/
4.045
/
750 150
05/12/11 Nguyễn thị Mỹ Phụng '74 ủng hộ quỹ
/
100
/
/
/
/
/
/
4.045 100 750 150
08/12/11 Thầy Trịnh Công Ngàn ủng hộ quỹ
/
/
100
/
/
/
/
/
4.045
/
850 150
  Cộng: 12.045
100
1.050
150
8.000
/
200
/
4.045
100
850
150

Quỹ Tương Trợ 2010 

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
    VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/10 Tồn quỹ năm 2009 mang sang: 13.345
/
200 150         13.345
/
200 150
17/01/10 Lê Đạt Thịnh '90 ủng hộ quỹ
/
/
200
/
/
/
/
/
13.345
/
400 150
26/05/10 Chi mua vòng hoa viếng tang bạn Huỳnh văn Cung '75
/
/
/
/
300
/
/
/
13.045
/
400 150
28/08/10 Chi hỗ trợ khó khăn gia đình bạn Bạch Huệ '75
/
/
/
/
1.000
/
/
/
12.045
/
400 150
30/08/10 Thầy Cà Kheo - Am Vân Tự ủng hộ quỹ
/
/
50
/
/
/
/
/
12.045
/
450 150
18/10/10 Một CHS.LVC '74 ở USA ủng hộ quỹ
/
/
400
/
/
/
/
/
12.045
/
850 150
  Cộng: 13.345
/
850
150
1.300
/
/
/
12.045
/
850
150

Quỹ Tương Trợ 2009 

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/09 Tồn quỹ năm 2008 mang sang: 13.345
/
100 15013.345
/
100 150
18/03/09 Cô Phạm thị Mỹ Nga ủng hộ quỹ
/
/
100
/
/
/
/
/
13.345
/
200 150

Cộng: 13.545
/
200
150
/
/
/
/
13.345
/
200
150

Quỹ Tương Trợ 2008

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
12/12/07 Tồn quỹ năm 2007 mang sang: 7.545
/
/
/
7.545
/
/
/
04/01/08 Một CHS LVC '73 ở Australia ủng hộ quỹ
/
/
/
100
7.545
/
/
100
04/01/08 Phạm thị Thảnh '76 ủng hộ quỹ
/
/
/
50
7.545
/
/
150
02/03/08 Chi viếng tang mẹ chị Đ.Đổ Châu '72 và Đ.Đỗ Hương '74
/
/
/
/
200


7.345
/
/
150
03/03/08 Thu hồi tiền quỹ BLL.CHS ứng trước (đã chi 30/1/2007) 6.000
/
/
/
/
/
/
/
13.345
/
/
150
20/05/08 Cô Phạm thị Mỹ Nga ủng hộ quỹ
/
/
100
/
/
/
/
/
13.345
/
100
150

Cộng: 13.545
/
100
150
200
/
/
/
13.345
/
100
150

Quỹ Tương Trợ 2007 

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
30/1/07 Tồn quỹ năm 2006 mang sang: 657 300 200 700657 300 200 700
30/1/07 Đổi 300CAD x 13.560 = 4.068.000VNĐ 4.068300

4.725
/
200 700
30/1/07 Đổi 200UDS x 16.050 = 3.210.000VNĐ 3.210
200
7.935
/
/
700
30/1/07 Đổi 700AUD x 12.300 = 8.610.000VNĐ 8.610

700 16.545
/
/
/
30/1/07 Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.thị Tuyết '74500


16.045
/
/
/
30/1/07 Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.văn Phước '78500


15.545
/
/
/
30/1/07 Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.X. Hiền '79500


15.045
/
/
/
30/1/07 Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Bùi t. Bạch Mai '73500


14.545
/
/
/
30/1/07 Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.t.Bạch Tuyết '721.000


13.545
/
/
/
30/1/07 Chi cho quỹ BLL CHS LVC mượn - trả lại sau6.000


7.545
/
/
/

Cộng: 16.545 300 200 700 9.000 300 200 700 7.545
/
/
/

Quỹ Tương Trợ 2006 

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD
16/12/05 Tồn quỹ năm 2005 mang sang: 662N 300 570 700662N 300 570 700
30/1/06 Chi ủng hộ ngày Truyền Thống 23 tháng chạp

200
662N 300 370 700
30/1/06 Đổi 170USD ra tiền Việt Nam (15.900 x 170) 2.703N
170
3,365N 300 200 700
30/1/06 Chi đám tang cô Mỹ Hòa1.000N


2.365N 300 200 700
30/1/06 Chi quà Tết cho CHS có hoàn cảnh đặc biệt1.500N


865N 300 200 700
04/4/06 Thầy Phùng văn Phụng ủng hộ quỹ

50
865N 300 250 700
04/4/06 Bạn Nguyễn văn Thọ '74 ủng hộ quỹ

50
865N 300 300 700
06/4/06 Đổi 100USD thành 1.592.000VNĐ 1.592N
100
2.457N 300 200 700
06/4/06 Giúp vợ bạn Nguyễn văn Dũng '74 trị bệnh tim1.000N


1.457N 300 200 700
10/8/06 Chi thuê xe đi đám tang mẹ vợ Phan Minh Vũ '76600N


857N 300 200 700
03/10/06 Chi vòng hoa viếng tang thầy Lê Trung Tân200N


657N 300 200 700

Cộng: 4.957N 300 670 700 4.300 0 470 0 657N 300 200 700

Quỹ Tương Trợ 2005 

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD
1/1/05 Tồn quỹ năm 2004 mang sang:
276N 300 820 700
1/1/05 Thầy Trần Văn Thức (Úc) gửi vào quỹ AHLVC 500N
776N 300 820 700
2/1/05 Chi thăm cô Mỹ Hòa
500N
276N 300 820 700
2/1/05 Đổi 300USD ra tiền Việt Nam (15,820 x 300) 4,746N
300
5,022N 300 520 700
13/1/05 Phúng điếu thân mẫu thầy Huỳnh Văn Ngươn (Giám Thị)500N


4,522N 300 520 700
30/1/05 Chi ủng hộ ngày Truyền Thống 23 tháng chạp

200
4,522N 300 320 700
02/2/05 Chi quà Tết cho Thầy Lê Xuân Viên, Yến Thu ('78) và Nguyễn Văn Phước ('78)1,500N


3,022N 300 320 700
10/4/05 Giúp em Nguyễn Thanh Ngọc học sinh LVC bị phỏng1,500N


1,522N 300 320 700

Thầy Đỗ Anh Tài giúp em Thanh Ngọc

50


50
1,522N 300 320 700

Thầy Phùng Văn Phụng giúp em Thanh Ngọc

100


100
1,522N 300 320 700

Nguyễn Văn Thọ '74 giúp em Thanh Ngọc

100


100
1,522N 300 320 700

Hoàng Thu Thủy '74 giúp em Thanh Ngọc

100


100
1,522N 300 320 700

Trần Thị Dung '72 giúp em Thanh Ngọc

50


50
1,522N 300 320 700
12/4/05 Lâm Kim Trọng '75 giúp em Thanh Ngọc


100


100 1,522N 300 320 700

Phạm Thị Thảnh '76 giúp em Thanh Ngọc


50


50 1,522N 300 320 700

Ban Liên Lạc CHS Lương Văn Can giúp em Thanh Ngọc 500N


500N


1,522N 300 320 700

Một Cựu học sinh Lương Văn Can '72 giúp em Thanh Ngọc 500N


500N


1,522N 300 320 700

Lâm Kim Trọng '75 gửi tặng đồng bào Bahnar


100


100 1,522N 300 320 700

Phạm Thị Thảnh '76 - Vic - bé Ty gửi tặng đồng bào Bahnar


100


100 1,522N 300 320 700

Diệp Kim Hưng '73 gửi tặng đồng bào Bahnar


50


50 1,522N 300 320 700

Diệp Kim Hoa '75 gửi tặng đồng bào Bahnar


50


50 1,522N 300 320 700

Cô Mỹ Nam gửi tặng ban liên lạc cựu học sinh


100


100 1,522N 300 320 700

Thầy Nguyễn Gia Phách giúp em Thanh Ngọc

50


50
1,522N 300 320 700

Lê Văn Bộ '73 - Phan Thị Hồng Trang '74 giúp em Thanh Ngọc

50


50
1,522N 300 320 700

Cô Lưu Thúy Bình giúp em Thanh Ngọc

50


50
1,522N 300 320 700

Ngô Thị Mộng Lan '74 giúp em Thanh Ngọc

50


50
1,522N 300 320 700

Ôn Thị Oanh Oanh '72 giúp em Thanh Ngọc

100


100
1,522N 300 320 700

Phan Minh Vũ '76 giúp em Thanh Ngọc 100N


100N


1,522N 300 320 700

Nguyễn Văn Mười C '76 giúp em Thanh Ngọc 100N


100N


1,522N 300 320 700

Trần Văn Thuận '76 giúp em Thanh Ngọc 100N


100N


1,522N 300 320 700

Nguyễn Ngọc Quý '76 giúp em Thanh Ngọc 100N


100N


1,522N 300 320 700

Đặng Thị Chiếu Huyền '72 giúp em Thanh Ngọc 200N


200N


1,522N 300 320 700

Nguyễn Thị Huệ '73 giúp em Thanh Ngọc 100N


100N


1,522N 300 320 700

Lâm Thị Mai Vân '75 giúp em Thanh Ngọc 200N


200N


1,522N 300 320 700

Châu Ngọc Tuyết '72 giúp em Thanh Ngọc 100N


100N


1,522N 300 320 700
25/4/05 Chi mua vòng hoa phúng điếu thân phụ thầy Phùng Văn Phụng200N


1,322N 300 320 700
26/5/05 Chi mua vòng hoa phúng điếu thân phụ Huỳnh Thanh Trúc '75200N


1,122N 300 320 700
20/6/05 Anh Mai Viết Khắc (cựu cán bộ chương trình phát triển Q.8) gửi cho quỷ 500N


1,622N 300 320 700
27/6/05 Một cựu học sinh '75 gửi cho quỷ 1,000N


2,622N 300 320 700

Thầy Phùng Văn Phụng gửi giúp Minh Chánh '72

100


100
2,622N 300 320 700

Bạn Trần Thị Dung '72 gửi giúp Minh Chánh '72

100


100
2,622N 300 320 700

Bạn Ôn Thị Oanh Oanh '72 gửi giúp Minh Chánh '72

200


200
2,622N 300 320 700

Bạn Nguyễn Văn Thọ '74 gửi giúp Minh Chánh '72

100


100
2,622N 300 320 700

Bạn Trần Bích Thủy '72 gửi giúp Minh Chánh '72

100


100
2,622N 300 320 700

Quỷ tương trợ cấp lớp '72 gửi giúp Minh Chánh '72 500N


500N


2,622N 300 320 700
1/7/05 Bạn Phạm Thị Nhung '72 gửi giúp Minh Chánh '72

100


100
2,622N 300 320 700

Quỷ Ái Hửu Lương Văn Can gửi giúp Minh Chánh '721,000N


1,622N 300 320 700
2/9/05 Chi phúng điếu đám tang bạn Lê Thành Trưng '75500N


1,122N 300 320 700
4/9/05 Chi phúng điếu đám tang thân phụ bạn Đặng Hoàng Khiêm '73500N


622N 300 320 700
4/9/05 Thầy Phùng Văn Phụng gởi phúng điếu đám tang bạn Lê Thành Trưng '75

50


50
622N 300 320 700
16/12/05 Thầy Phùng Văn Phụng gởi tặng quỷ Ái Hữu

50
622N 300 370 700
16/12/05 Bạn Phạm Thị Hồng Trang '80 gởi tặng quỷ Ái Hữu

200
622N 300 570 700

Cộng: 10,246N 0 1,700 550 8,900N 0 1,950 550 622N 300 570 700

Quỹ Tương Trợ 2004 

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD
5/1/04

Tồn quỹ năm 2003 mang sang:

6,556,000 200 570 150
11/1/04

Mua quà thăm Yến Nhi bị tai nạn

300,000


6,256,000 200 570 150
11/1/04

Thầy Nguyễn Hửu Lộc gửi ủng hộ ngày Truyền Thống của Trường LVC100


100
6,256,000 200 570 150
11/1/04

Thầy Đỗ Anh Tài gửi ủng hộ ngày Truyền Thống của Trường LVC50


50
6,256,000 200 570 150
11/1/04

Xuất quỹ yểm trợ Ban LL tổ chức ngày Truyền Thống của Trường LVC

3,000,000


3,256,000 200 570 150
15/1/04

Xuất quỹ thăm Thầy cô và CHS nhân dịp Tết (Thầy Lê Xuân Viên, cô Mỹ Hòa, CHS Nguyễn văn Phước(78) Yến Thu(79)

2,000,000


1,256,000 200 570 150
17/1/04

Mua quà Tết thăm thầy Trần Minh Triết

200,000


1,056,000 200 570 150
30/1/04

1 CHS (75) gửi Phụng Cận trị bệnh

1,000,000


1,000,000


1,056,000 200 570 150
13/3/04

Lê Đạt Thịnh (Mỹ, CHS 90) gui quỹ AH100
1,056,000 200 670 150
2/4/04

Thầy Phùng văn Phụng gửi thăm Phụng Cận100


100
1,056,000 200 670 150
15/4/04

Nguyễn văn Thọ và Nguyễn Ngọc Hiến gửi phúng điếu Duy Cận200


200
1,056,000 200 670 150
15/4/04

Đoàn thị Thục và Mỹ Phụng gửi phúng điếu Duy Cận


100


100

1,056,000 200 670 150
18/4/04

1 CGS gửi Nguyễn văn Thọ chuyển vào quỹ AHLVC100
1,056,000 200 770 150
1/5/04

Tran Thi Dung (72) gửi vào quỹ AHLVC

720,000


1,776,000 200 770 150
1/7/04

Thầy Pham Dac Loc (Canada) gửi vào quỹ AHLVC


100

1,776,000 300 770 150
1/9/04

Le van Bo (73)gui cho quy Ban Lien lac Cuu HS LVC200


200
1,776,000 300 770 150
1/12/04

Giúp cháu Hồng Ngọc học tập

1,000,00


776,000 300 770 150
14/12/04

Thầy cô và các bạn ở Úc gửi quỹ AHLVC
550776,000 300 770 700
15/12/04

Xuất quỷ giúp Bạch Mai trị bệnh

500,00


276,000 300 770 700
16/12/04

Nguyễn văn Thọ (74) gửi giúp Bạch Mai100


100
276,000 300 770 700
16/12/04

Nguyễn Ngọc Hiến (76) gửi giúp Bạch Mai50


50
276,000 300 770 700
16/12/04

Nguyễn Ngọc Hiến (76) gửi vào quỹ AHLVC50
276,000 300 820 700
16/12/04

Đỗ Văn Kim (75) gửi giúp Bạch Mai

200,000


200,000


276,000 300 820 700
16/12/04

Lâm Kim Trọng (75) gửi giúp Bạch Mai

500,000


500,000


276,000 300 820 700
16/12/04

Châu Ngọc Tuyết (72) gửi giúp Bạch Mai

100,000


100,000


276,000 300 820 700
19/12/04

Thầy Phùng Văn Phụng (Mỹ) gửi giúp Bạch Mai100


100
276,000 300 820 700
19/12/04

Hoàng Thị Thu Thuỷ (Mỹ) gửi giúp Bạch Mai100


100
276,000 300 820 700

Cộng: 2,520,000 200 1,250 550 8,800,000 100 1,000 0 276,000 300 820 700

Quỹ Tương Trợ 2003

Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ


VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD

Tồn quỹ năm 2002 mang sang:

4,549,000 0 400 0
4/1/03

Chi ủng hộ ngày truyền thống 23 tháng chạp200
4,549,000
200 0
18/1/03

Cô Trương Mỹ Nam (Úc) ủng hộ
1004,549,000
200 100
27/1/03

Chi mua quà Tết tặng thầy cô

1,500,000


3,049,000
200 100
27/1/03

Chi mua quà Tết tặng Yến Thu (79) và Bạch Mai (73)

700,000


2,349,000
200 100
3/2/03

Một cựu giáo sư ủng hộ100
2,349,000
300 100
7/2/03

Chi tương trợ gia đình Ánh và Tôn (77) bị hoả hoạn200
2,349,000
100 100
8/2/03

Trần Bích Thủy (72) gửi tương trợ Ánh + Tôn, và Nguyễn Văn Phước100
2,349,000
200 100
8/2/03

Chi tương trợ Ánh + Tôn (77) và Nguyễn Văn Phước100
2,349,000
100 100
15/2/03

Nguyễn Thị Mỹ Phụng (74) (Canada) gửi giúp Ánh Tôn


100


100

2,349,000
100 100
19/2/03

Thầy Nguyễn Xuân Khoan (Úc) gửi quỹ (50AUD) và giúp Ánh Tôn (50AUD)
100


50 2,349,000
100 150
23/2/03

Thầy Nguyễn Xuân Tiếp (Úc) gửi giúp Ánh Tôn bị hoả hoạn
50


50 2,349,000 0 100 150
23/2/03

Trần Minh Trước (Úc) gửi giúp Ánh Tôn bị hoả hoạn
50


50 2,349,000 0 100 150
23/2/03

Lâm Kim Trọng (Úc) gửi giúp Ánh Tôn bị hoả hoạn
50


50 2,349,000 0 100 150
4/3/03

Cô Lưu Thuý Bình (Pháp) gửi quỹ (200 Eur)

3,241,000


5,590,000 0 100 150
8/5/03

Đoàn Thị Thục (72, Canada) gửi quỹ50
5,590,000 0 150 150
18/5/03

Trần Bích Thuỷ (72) gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh100


100
5,590,000 0 150 150
21/5/03

Nguyễn Văn Thọ (74, Mỹ) gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh100


100
5,590,000 0 150 150
30/5/03

Ôn Thị Oanh Oanh (72, Mỹ) gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh100


100
5,590,000 0 150 150
4/6/03

Mỹ Phụng (Canada) gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh (200 CAD)

2,254,000


2,254,000


5,590,000 0 150 150
4/6/03

Một CHS gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh

300,000


300,000


5,590,000 0 150 150
7/6/03

CHS Úc gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh (200 AUD)

2,017,000


2,017,000


5,590,000 0 150 150
10/6/03

Cô Trương Mỹ Nam (Úc) ủng hộ

1,000,000


6,590,000 0 150 150
10/6/03

Trọng và Tuấn (Úc) ủng hộ

866,000


7,456,000 0 150 150
18/8/03

Quỹ tương trợ cấp lớp 72 giúp Phụng Cận

1,000,000


1,000,000


7,456,000 0 150 150
19/8/03

Mỹ Phụng (Canada) gửi quỹ Ái Hữu Lương Văn Can


200

7,456,000 200 150 150
20/8/03

Huỳnh Thanh Hải (72) gửi thầy Hồ (300,000), cô Mỹ Hòa (300,000), Phụng Cận (600,000)

1,200,000


1,200,000


7,456,000 200 150 150
21/8/03

Oanh Oanh (72) gửi cô Mỹ Hoà (50USD), Phụng Cận (50USD)100


100
7,456,000 200 150 150
21/8/03

Cô Mỹ Nam, Diệp Kim Hoa, Hà Ngọc Hoanh, Phạm Anh Tuấn (Úc) gửi Phụng Cận
200


200 7,456,000 200 150 150
21/8/03

Lâm Kim Trọng (Úc) gửi Phụng Cận
100


100 7,456,000 200 150 150
22/8/03

Thầy Phùng Văn Phụng gửi Phụng Cận100


100
7,456,000 200 150 150
24/8/03

Trần Thị Dung (72, Mỹ) gửi thầy Hồ60


60
7,456,000 200 150 150
27/8/03

Tô Mỹ Ly (75, Úc) gửi Phụng Cận
200


200 7,456,000 200 150 150
27/8/03

Thảo (bạn Mỹ Ly, Úc) gửi Phụng Cận
200


200 7,456,000 200 150 150
27/8/03

Tô Mỹ Ly (75, Úc) gửi thầy Hồ
50


50 7,456,000 200 150 150
17/9/03

Nguyễn Văn Thọ (74, Mỹ) gửi Phụng Cận100


100
7,456,000 200 150 150
22/9/03

Chi mua vòng hoa và phúng điếu mẹ Nguyễn Minh Chánh (72)

1,180,000


6,276,000 200 150 150
28/9/03

Thăm cô Mỹ Hoà ở Long Khánh

2,000,000


4,276,000 200 150 150
1/10/03

Nguyễn Ngọc Hiến (76, Mỹ) gửi quỹ300
4,276,000 200 450 150
6/10/03

1 CHS 75 gửi quỹ

1,000,000


5,276,000 200 450 150
6/11/03

Nguyễn Văn Thọ (74, Mỹ) gửi giúp Phụng Cận100


100
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Thầy Phạm Đức Huyến (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ trị bệnh50


50
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Cô Phạm Thị Mai (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ100


100
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Thầy Tạ Kim Anh (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ50


50
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Thầy Phùng Văn Phụng (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ100


100
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Khối lớp 72 gửi giúp thầy Hồ

1,500,000


1,500,000


5,276,000 200 450 150
15/11/03

Nguyễn Văn Thọ (74, Mỹ) gửi giúp thầy Hồ100


100
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Nguyễn Ngọc Hiến (76, Mỹ) gửi giúp thầy Hồ100


100
5,276,000 200 450 150
15/11/03

Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Ngọc Hiến gửi quỹ (Đố Vui)175
5,276,000 200 625 150
15/11/03

Chi thưởng cho 5 người đoán trúng câu đố Qua cầu gió bay (Đố Vui)25
5,276,000 200 600 150
15/11/03

Chi Hai CB và Đủ Trầu ủng hộ quỹ (Đố Vui)10
5,276,000 200 610 150
18/11/03

Trần Bích Thủy (72) gửi phúng điếu thầy Hồ100


100
5,276,000 200 610 150
20/11/03

Thầy Đỗ Anh Tài và Trương Ngọc Vân (Mỹ) gửi phúng điếu thầy Hồ100


100
5,276,000 200 610 150
26/11/03

Cô Trương Thị Mỹ Nam (50), thầy Nguyễn Xuân Tiếp (30), Trần Minh Trước (30), Phạm Thị Thảnh (100), Lâm Kim Trọng (90), Phạm Anh Tuấn (200) gửi quỹ

5,580,000


10,856,000 200 610 150
28/11/03

Chi thưởng cho 5 người đoán trúng câu đố "Vàng thật vàng giả và qua cầu lắc lẻo" (Đố Vui)60
10,856,000 200 550 150
28/11/03

Chi Hai SG, CDen và CPop ủng hộ quỹ (Đố Vui)20
10,856,000 200 570 150
6/12/03

Thầy Vương Văn Huỳnh (Mỹ) gửi quỹ

1,000,000


11,856,000 200 570 150
11/12/03

Nguyễn Văn Thọ (Mỹ) gửi giúp Phụng Cận trị bệnh200


200
11,856,000 200 570 150
11/12/03

Hoàng Thu Thủy (Mỹ) gửi giúp Phụng Cận trị bệnh100


100
11,856,000 200 570 150
11/12/03

Xuất quỹ giúp Phụng Cận trị bệnh

5,000,000


6,856,000 200 570 150
15/12/03

Chi mua quà thăm Lê Văn Thành (74) bị tai nạn

300,000


6,556,000 200 570 150

Cộng: 20,958,000 300 2,515 1,100 18,951,000 100 2,345 950 6,556,000 200 570 150

Quỹ Tương Trợ 2002 

NgàyDiễn giảiThuChiTồn Quỹ


VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD
10/10/02

Nguyễn Văn Thọ (USA) ủng hộ200
0
200
18/10/02

Đổi 100 USD qua VND(R=15.400)

1,540,000
100
1,540,000
100
18/10/02

Mua vòng hoa phúng viếng Huỳnh Bửu Điền (74)

180,000


1,360,000
100
25/10/02

Lâm Kim Trọng chuyển quỹ từ Úc về VN

2,350,000


3,860,000
100
29/10/02

Thầy Nguyễn Xuân Khoan (Úc) ủng hộ
1003,860,000
100 100
29/10/02

Huỳnh Thanh Hùng (74) (Úc) ủng hộ
1003,860,000
100 200
29/10/02

Phúng điếu Huỳnh Bửu Điền (74)
100 3,860,000
100 100
29/10/02

Làm áo thun (Thanh Vân nhận)
100 3,860,000
100 0
16/11/02

Thầy Vương Văn Huỳnh (USA) ủng hộ

1,000,000


4,860,000
100 0
05/12/02

Cô Lưu Thuý Bình (Pháp) ủng hộ

1,189,000


6,049,000
100 0
19/12/02

Thầy Phạm Đức Huyến (USA) ủng hộ100
6,049,000
200 0
19/12/02

Hoàng Thị Thu Thủy 74 (USA) ủng hộ100
6,049,000
300 0
19/12/02

Nguyễn Văn Thọ 74 (USA) ủng hộ100
6,049,000
400 0
23/12/02

Chi tương trợ Nguyễn Văn Phước (78)

1,350,000


4,549,000 0 400 0

Cộng: 6,229,000 0 500 200 1,680,000 0 100 200 4,549,000 0 400 0
Send comment
Your Name
Your email address