Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,873

Quỹ Tương Trợ 2003

Monday, December 1, 200312:00 AM(View: 1718)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can

2002

Thủ Quỹ:
 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777 
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572
Mục đích:
 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2003Ngày

Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD
 


Tồn quỹ năm 2002
mang sang:
                4,549,000 0 400 0
4/1/03 Chi ủng hộ ngày truyền thống 23 tháng chạp             200   4,549,000   200
0


18/1/03 Cô Trương Mỹ Nam (Úc)
      100         4,549,000   200
100


27/1/03 Chi mua quà Tết tặng thầy cô         1,500,000       3,049,000   200
100

27/1/03 Chi mua quà Tết tặng Yến Thu '79 và Bạch Mai '73         700,000       2,349,000   200
100

3/2/03 Một cựu giáo sư ủng hộ     100           2,349,000   300
100

7/2/03 Chi tương trợ gia đình Ánh và Tôn '77 bị hoả hoạn             200   2,349,000   100
100

8/2/03 Trần Bích Thủy '72 gửi tương trợ Ánh + Tôn, và Nguyễn Văn Phước     100           2,349,000   200 100
8/2/03 Chi tương trợ Ánh + Tôn '77 và Nguyễn Văn Phước             100   2,349,000   100 100
15/2/03 Nguyễn Thị Mỹ Phụng '74 (Canada) gửi giúp Ánh Tôn   100       100     2,349,000   100 100
19/2/03 Thầy Nguyễn Xuân Khoan (Úc) gửi quỹ (50AUD) và giúp Ánh Tôn (50AUD)       100       50 2,349,000   100 150
23/2/03 Thầy Nguyễn Xuân Tiếp (Úc) gửi giúp Ánh Tôn bị hoả hoạn       50       50 2,349,000 0 100 150
23/2/03 Trần Minh Trước (Úc) gửi giúp Ánh Tôn bị hoả hoạn       50       50 2,349,000 0 100
150

23/2/03 Lâm Kim Trọng (Úc) gửi giúp Ánh Tôn bị hoả hoạn       50       50 2,349,000 0 100
150

4/3/03 Cô Lưu Thuý Bình (Pháp) gửi quỹ (200 Eur) 3,241,000               5,590,000 0 100
150

8/5/03 Đoàn Thị Thục '72 (Canada) gửi quỹ     50           5,590,000 0 150
150

18/5/03 Trần Bích Thuỷ '72 gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh     100       100   5,590,000 0 150 150
21/5/03 Nguyễn Văn Thọ '74 gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh     100       100   5,590,000 0 150 150
30/5/03 Ôn Thị Oanh Oanh '72 gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh     100       100   5,590,000 0 150 150
4/6/03 Mỹ Phụng (Canada) gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh (200 CAD) 2,254,000       2,254,000       5,590,000 0 150 150
4/6/03 Một CHS gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh 300,000       300,000       5,590,000 0 150
150

7/6/03 CHS Úc gửi thăm thầy Lương Ngọc Hồ bệnh (200 AUD) 2,017,000       2,017,000       5,590,000 0 150 150
10/6/03 Cô Trương Mỹ Nam (Úc) ủng hộ 1,000,000               6,590,000 0 150
150

10/6/03 Trọng và Tuấn (Úc) ủng hộ 866,000               7,456,000 0 150
150

18/8/03 Quỹ tương trợ cấp lớp 72 giúp Phụng Cận 1,000,000       1,000,000       7,456,000 0 150
150

19/8/03 Mỹ Phụng (Canada) gửi quỹ Ái Hữu Lương Văn Can   200             7,456,000 200 150
150

20/8/03 Huỳnh Thanh Hải '72 gửi thầy Hồ (300,000), cô Mỹ Hòa (300,000), Phụng Cận (600,000) 1,200,000       1,200,000       7,456,000 200 150 150
21/8/03 Oanh Oanh '72 gửi cô Mỹ Hoà (50USD), Phụng Cận (50USD)     100       100   7,456,000 200 150 150
21/8/03 Cô Mỹ Nam, Diệp Kim Hoa, Hà Ngọc Hoanh, Phạm Anh Tuấn (Úc) gửi Phụng Cận       200       200 7,456,000 200 150 150
21/8/03 Lâm Kim Trọng (Úc) gửi Phụng Cận       100       100 7,456,000 200 150
150

22/8/03 Thầy Phùng Văn Phụng gửi Phụng Cận     100       100   7,456,000 200 150
150

24/8/03 Trần Thị Dung '72 gửi thầy Hồ     60       60   7,456,000 200 150
150

27/8/03 Tô Mỹ Ly '75 gửi Phụng Cận       200       200 7,456,000 200 150
150

27/8/03 Thảo (bạn Mỹ Ly, Úc) gửi Phụng Cận       200       200 7,456,000 200 150
150

27/8/03 Tô Mỹ Ly '75 gửi thầy Hồ       50       50 7,456,000 200 150
150

17/9/03 Nguyễn Văn Thọ '74 gửi Phụng Cận     100       100   7,456,000 200 150
150

22/9/03 Chi mua vòng hoa và phúng điếu mẹ Nguyễn Minh Chánh '72
        1,180,000       6,276,000 200 150 150
28/9/03 Thăm cô Mỹ Hoà ở Long Khánh         2,000,000       4,276,000 200 150 150

1/10/03 Nguyễn Ngọc Hiến '76 gửi quỹ     300           4,276,000 200 450 150
6/10/03 1 CHS 75 gửi quỹ 1,000,000               5,276,000 200 450
150

6/11/03 Nguyễn Văn Thọ '74 gửi giúp Phụng Cận     100       100   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Thầy Phạm Đức Huyến (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ trị bệnh     50       50   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Cô Phạm Thị Mai (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ     100       100   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Thầy Tạ Kim Anh (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ     50       50   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Thầy Phùng Văn Phụng (Mỹ) gửi giúp thầy Hồ     100       100   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Khối lớp 72 gửi giúp thầy Hồ 1,500,000       1,500,000       5,276,000 200 450
150
15/11/03 Nguyễn Văn Thọ '74 gửi giúp thầy Hồ     100       100   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Nguyễn Ngọc Hiến '76 gửi giúp thầy Hồ     100       100   5,276,000 200 450
150
15/11/03 Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Ngọc Hiến gửi quỹ (Đố Vui)     175           5,276,000 200 625
150
15/11/03 Chi thưởng cho 5 người đoán trúng câu đố Qua cầu gió bay (Đố Vui)             25   5,276,000 200 600 150
15/11/03 Chi Hai CB và Đủ Trầu ủng hộ quỹ (Đố Vui)     10           5,276,000 200 610
150
18/11/03 Trần Bích Thủy '72 gửi phúng điếu thầy Hồ     100       100   5,276,000 200 610
150
20/11/03 Thầy Đỗ Anh Tài và Trương Ngọc Vân (Mỹ) gửi phúng điếu thầy Hồ     100       100   5,276,000 200 610 150
26/11/03 Cô Trương Thị Mỹ Nam (50), thầy Nguyễn Xuân Tiếp (30), Trần Minh Trước (30), Phạm Thị Thảnh (100), Lâm Kim Trọng (90), Phạm Anh Tuấn (200) gửi quỹ 5,580,000               10,856,000 200 610 150
28/11/03 Chi thưởng cho 5 người đoán trúng câu đố "Vàng thật vàng giả và qua cầu lắc lẻo" (Đố Vui)             60   10,856,000 200 550 150
28/11/03 Chi Hai SG, CDen và CPop ủng hộ quỹ (Đố Vui)     20           10,856,000 200 570
150
6/12/03 Thầy Vương Văn Huỳnh (Mỹ) gửi quỹ 1,000,000               11,856,000 200 570
150
11/12/03 Nguyễn Văn Thọ (Mỹ) gửi giúp Phụng Cận trị bệnh     200       200   11,856,000 200 570
150
11/12/03 Hoàng Thu Thủy (Mỹ) gửi giúp Phụng Cận trị bệnh     100       100   11,856,000 200 570
150
11/12/03 Xuất quỹ giúp Phụng Cận trị bệnh         5,000,000       6,856,000 200 570
150
15/12/03 Chi mua quà thăm Lê Văn Thành '74 bị tai nạn         300,000       6,556,000 200 570
150
 


Cộng: 20,958,000 300 2,515 1,100 18,951,000 100 2,345 950 6,556,000 200 570 150
Send comment
Your Name
Your email address