Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,872

Quỹ Tương Trợ 2002

Monday, December 23, 200212:00 AM(View: 1587)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 


Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2002
Ngày
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD
10/10/02 Nguyễn Văn Thọ (USA) ủng hộ     200           0   200  
18/10/02 Đổi 100 USD qua VND(R=15.400) 1,540,000           100   1,540,000   100  
18/10/02 Mua vòng hoa phúng viếng Huỳnh Bửu Điền (74)         180,000       1,360,000   100  
25/10/02 Lâm Kim Trọng chuyển quỹ từ Úc về VN 2,350,000               3,860,000   100  
29/10/02 Thầy Nguyễn Xuân Khoan (Úc) ủng hộ       100         3,860,000   100 100
29/10/02 Huỳnh Thanh Hùng (74) (Úc) ủng hộ       100         3,860,000   100 200
29/10/02 Phúng điếu Huỳnh Bửu Điền (74)               100 3,860,000   100 100
29/10/02 Làm áo thun (Thanh Vân nhận)               100 3,860,000   100
16/11/02 Thầy Vương Văn Huỳnh (USA) ủng hộ 1,000,000               4,860,000   100
05/12/02 Cô Lưu Thuý Bình (Pháp) ủng hộ 1,189,000               6,049,000   100
19/12/02 Thầy Phạm Đức Huyến (USA) ủng hộ     100           6,049,000   200
19/12/02 Hoàng Thị Thu Thủy 74 (USA) ủng hộ     100           6,049,000   300
19/12/02 Nguyễn Văn Thọ 74 (USA) ủng hộ     100           6,049,000   400
23/12/02 Chi tương trợ Nguyễn Văn Phước (78)         1,350,000       4,549,000 0 400
  Cộng: 6,229,000 0 500 200 1,680,000 0 100 200 4,549,000 0 400Send comment
Your Name
Your email address