Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Quỹ Tương Trợ 2004

Wednesday, December 1, 200412:00 AM(View: 1595)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2004
Ngày
.
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD

5/1/04

Tồn quỹ năm 2003 mang sang:                 6,556,000 200 570 150

11/1/04
Mua quà thăm Yến Nhi bị tai nạn         300,000       6,256,000 200 570 150
11/1/04 Thầy Nguyễn Hửu Lộc gửi ủng hộ ngày Truyền Thống của Trường LVC     100       100   6,256,000 200 570 150
11/1/04 Thầy Đỗ Anh Tài gửi ủng hộ ngày Truyền Thống của Trường LVC     50       50   6,256,000 200 570 150
11/1/04 Xuất quỹ yểm trợ Ban LL tổ chức ngày Truyền Thống của Trường LVC         3,000,000       3,256,000 200 570 150
15/1/04 Xuất quỹ thăm Thầy cô và CHS nhân dịp Tết (Thầy Lê Xuân Viên, cô Mỹ Hòa, CHS Nguyễn văn Phước'78, Yến Thu '79
        2,000,000       1,256,000 200 570 150
17/1/04 Mua quà Tết thăm thầy Trần Minh Triết         200,000       1,056,000 200 570 150
30/1/04 1 CHS k.75 gửi Phụng Cận trị bệnh 1,000,000       1,000,000       1,056,000 200 570 150
13/3/04
Lê Đạt Thịnh '90 gui quỹ AH     100           1,056,000 200 670 150
2/4/04 Thầy Phùng văn Phụng gửi thăm Phụng Cận     100       100   1,056,000 200 670 150
15/4/04 Nguyễn văn Thọ và Nguyễn Ngọc Hiến gửi phúng điếu Duy Cận     200       200   1,056,000 200 670 150
15/4/04 Đoàn thị Thục và Mỹ Phụng gửi phúng điếu Duy Cận   100       100     1,056,000 200 670 150
18/4/04 1 CGS gửi Nguyễn văn Thọ chuyển vào quỹ AHLVC     100           1,056,000 200 770 150
1/5/04 Tran Thi Dung '72 gửi vào quỹ AHLVC 720,000               1,776,000 200 770 150
1/7/04 Thầy Pham Dac Loc (Canada) gửi vào quỹ AHLVC   100             1,776,000 300 770 150
1/9/04 Le van Bo '73 gui cho quy Ban Lien lac Cuu HS LVC     200       200   1,776,000 300 770 150
1/12/04

Giúp cháu Hồng Ngọc học tập         1,000,00       776,000 300 770 150
14/12/04 Thầy cô và các bạn ở Úc gửi quỹ AHLVC       550         776,000 300 770 700

15/12/04
Xuất quỷ giúp Bạch Mai trị bệnh         500,00       276,000 300 770 700
16/12/04 Nguyễn văn Thọ '74 gửi giúp Bạch Mai     100       100   276,000 300 770 700
16/12/04 Nguyễn Ngọc Hiến '76 gửi giúp Bạch Mai     50       50   276,000 300 770 700
16/12/04 Nguyễn Ngọc Hiến '76 gửi vào quỹ AHLVC     50           276,000 300 820 700
16/12/04 Đỗ Văn Kim '75 gửi giúp Bạch Mai 200,000       200,000       276,000 300 820 700
16/12/04 Lâm Kim Trọng '75 gửi giúp Bạch Mai 500,000       500,000       276,000 300 820 700
16/12/04 Châu Ngọc Tuyết '72 gửi giúp Bạch Mai 100,000       100,000       276,000 300 820 700
19/12/04 Thầy Phùng Văn Phụng (Mỹ) gửi giúp Bạch Mai     100       100   276,000 300 820 700
19/12/04 Hoàng Thị Thu Thuỷ (Mỹ) gửi giúp Bạch Mai     100       100   276,000 300 820 700
 
.

Cộng: 2,520,000 200 1,250 550 8,800,000 100 1,000 0 276,000 300 820 700


Send comment
Your Name
Your email address