Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,872

Quỹ Tương Trợ 2005

Thursday, December 1, 200512:00 AM(View: 1375)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2005Ngày

Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD

1/1/05

Tồn quỹ năm 2004 mang sang:   276N 300 820 700
1/1/05

Thầy Trần Văn Thức gửi vào quỹ AHLVC 500N   776N 300 820 700

2/1/05
Chi thăm cô Mỹ Hòa   500N   276N 300 820 700
2/1/05 Đổi 300USD ra tiền Việt Nam (15,820 x 300) 4,746N           300   5,022N 300 520 700
13/1/05 Phúng điếu thân mẫu thầy Huỳnh Văn Ngươn (Giám Thị)         500N       4,522N 300 520 700
30/1/05 Chi ủng hộ ngày Truyền Thống 23 tháng chạp             200   4,522N 300 320 700
02/2/05 Chi quà Tết cho Thầy Lê Xuân Viên, Yến Thu '78 và Nguyễn Văn Phước '78         1,500N       3,022N 300 320 700
10/4/05 Giúp em Nguyễn Thanh Ngọc học sinh LVC bị phỏng         1,500N       1,522N 300 320 700
 
Thầy Đỗ Anh Tài giúp em Thanh Ngọc     50       50   1,522N 300 320 700
  Thầy Phùng Văn Phụng giúp em Thanh Ngọc     100       100   1,522N 300 320 700
  Nguyễn Văn Thọ '74 giúp em Thanh Ngọc     100       100   1,522N 300 320 700
  Hoàng Thu Thủy '74 giúp em Thanh Ngọc     100       100   1,522N 300 320 700
 
Trần Thị Dung '72 giúp em Thanh Ngọc     50       50   1,522N 300 320 700
12/4/05 Lâm Kim Trọng '75 giúp em Thanh Ngọc       100       100 1,522N 300 320 700
  Phạm Thị Thảnh '76 giúp em Thanh Ngọc       50       50 1,522N 300 320 700
  Ban Liên Lạc CHS Lương Văn Can giúp em Thanh Ngọc 500N       500N       1,522N 300 320 700
  Một Cựu học sinh Lương Văn Can '72 giúp em Thanh Ngọc 500N       500N       1,522N 300 320 700
  Lâm Kim Trọng '75 gửi tặng đồng bào Bahnar       100       100 1,522N 300 320 700
  Phạm Thị Thảnh '76 - Vic - bé Ty gửi tặng đồng bào Bahnar       100       100 1,522N 300 320 700
  Diệp Kim Hưng '73 gửi tặng đồng bào Bahnar       50       50 1,522N 300 320 700
  Diệp Kim Hoa '75 gửi tặng đồng bào Bahnar       50       50 1,522N 300 320 700
  Cô Mỹ Nam gửi tặng ban liên lạc cựu học sinh       100       100 1,522N 300 320 700
  Thầy Nguyễn Gia Phách giúp em Thanh Ngọc     50       50   1,522N 300 320 700
  Lê Văn Bộ '73 - Phan Thị Hồng Trang '74 giúp em Thanh Ngọc     50       50   1,522N 300 320 700
  Cô Lưu Thúy Bình giúp em Thanh Ngọc     50       50   1,522N 300 320 700
  Ngô Thị Mộng Lan '74 giúp em Thanh Ngọc     50       50   1,522N 300 320 700
  Ôn Thị Oanh Oanh '72 giúp em Thanh Ngọc     100       100   1,522N 300 320 700
 
Phan Minh Vũ '76 giúp em Thanh Ngọc 100N       100N       1,522N 300 320 700
  Nguyễn Văn Mười C '76 giúp em Thanh Ngọc 100N       100N       1,522N 300 320 700
  Trần Văn Thuận '76 giúp em Thanh Ngọc 100N       100N       1,522N 300 320 700
  Nguyễn Ngọc Quý '76 giúp em Thanh Ngọc 100N       100N       1,522N 300 320 700
  Đặng Thị Chiếu Huyền '72 giúp em Thanh Ngọc 200N       200N       1,522N 300 320 700
  Nguyễn Thị Huệ '73 giúp em Thanh Ngọc 100N       100N       1,522N 300 320 700
  Lâm Thị Mai Vân '75 giúp em Thanh Ngọc 200N       200N       1,522N 300 320 700
  Châu Ngọc Tuyết '72 giúp em Thanh Ngọc 100N       100N       1,522N 300 320 700
25/4/05 Chi mua vòng hoa phúng điếu thân phụ thầy Phùng Văn Phụng         200N       1,322N 300 320 700
26/5/05 Chi mua vòng hoa phúng điếu thân phụ Huỳnh Thanh Trúc '75         200N       1,122N 300 320 700
20/6/05 Anh Mai Viết Khắc (cựu cán bộ chương trình phát triển Q.8) gửi cho quỷ 500N               1,622N 300 320 700
27/6/05 Một cựu học sinh '75 gửi cho quỷ 1,000N               2,622N 300 320 700
  Thầy Phùng Văn Phụng gửi giúp Minh Chánh '72     100       100   2,622N 300 320 700
  Bạn Trần Thị Dung '72 gửi giúp Minh Chánh '72     100       100   2,622N 300 320 700
  Bạn Ôn Thị Oanh Oanh '72 gửi giúp Minh Chánh '72     200       200   2,622N 300 320 700
  Bạn Nguyễn Văn Thọ '74 gửi giúp Minh Chánh '72     100       100   2,622N 300 320 700
  Bạn Trần Bích Thủy '72 gửi giúp Minh Chánh '72     100       100   2,622N 300 320 700
  Quỷ tương trợ cấp lớp '72 gửi giúp Minh Chánh '72 500N       500N       2,622N 300 320 700
1/7/05 Bạn Phạm Thị Nhung '72 gửi giúp Minh Chánh '72     100       100   2,622N 300 320 700
  Quỷ Ái Hửu Lương Văn Can gửi giúp Minh Chánh '72         1,000N       1,622N 300 320 700
2/9/05 Chi phúng điếu đám tang bạn Lê Thành Trưng '75         500N       1,122N 300 320 700
4/9/05 Chi phúng điếu đám tang thân phụ bạn Đặng Hoàng Khiêm '73         500N       622N 300 320 700
4/9/05 Thầy Phùng Văn Phụng gởi phúng điếu đám tang bạn Lê Thành Trưng '75     50       50   622N 300 320 700
16/12/05 Thầy Phùng Văn Phụng gởi tặng quỷ Ái Hữu     50           622N 300 370 700
16/12/05 Bạn Phạm Thị Hồng Trang '80 gởi tặng quỷ Ái Hữu     200           622N 300 570 700
 


Cộng: 10,246N 0 1,700 550 8,900N 0 1,950 550 622N 300 570 700

Send comment
Your Name
Your email address