Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Quỹ Tương Trợ 2006

Friday, December 1, 200612:00 AM(View: 1466)


logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2006


Ngày
,
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD VND CAD USD AUD

16/12/05
Tồn quỹ năm 2005 mang sang: 662N 300 570 700         662N 300 570 700
30/1/06 Chi ủng hộ ngày Truyền Thống 23 tháng chạp             200   662N 300 370 700
30/1/06 Đổi 170USD ra tiền Việt Nam (15.900 x 170) 2.703N           170   3,365N 300 200 700
30/1/06 Chi đám tang cô Mỹ Hòa         1.000N       2.365N 300 200 700
30/1/06 Chi quà Tết cho CHS có hoàn cảnh đặc biệt         1.500N       865N 300 200 700
04/4/06 Thầy Phùng văn Phụng ủng hộ quỹ     50           865N 300 250 700
04/4/06 Bạn Nguyễn văn Thọ '74 ủng hộ quỹ     50           865N 300 300 700
06/4/06 Đổi 100USD thành 1.592.000VNĐ 1.592N           100   2.457N 300 200 700
06/4/06 Giúp vợ bạn Nguyễn văn Dũng '74 trị bệnh tim         1.000N       1.457N 300 200 700
10/8/06 Chi thuê xe đi đám tang mẹ vợ Phan Minh Vũ '76         600N       857N 300 200 700
03/10/06 Chi vòng hoa viếng tang thầy Lê Trung Tân         200N       657N 300 200 700
 

Cộng: 4.957N 300 670 700 4.300 0 470 0 657N 300 200 700
Send comment
Your Name
Your email address