Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Quỹ Tương Trợ 2007

Saturday, December 1, 200712:00 AM(View: 1466)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2007


Ngày
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD

30/1/07
Tồn quỹ năm 2006 mang sang: 657 300 200 700         657 300 200 700

30/1/07
Đổi 300CAD x 13.560 = 4.068.000VNĐ 4.068         300     4.725
/
200 700

30/1/07
Đổi 200UDS x 16.050 = 3.210.000VNĐ 3.210           200   7.935
/

/
700

30/1/07
Đổi 700AUD x 12.300 = 8.610.000VNĐ 8.610             700 16.545
/

/

/

30/1/07
Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.thị Tuyết '74         500       16.045
/

/

/

30/1/07
Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.văn Phước '78         500       15.545
/

/

/

30/1/07
Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.X. Hiền '79         500       15.045
/

/

/

30/1/07
Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Bùi t. Bạch Mai '73         500       14.545
/

/

/
30/1/07
Hổ trợ k.khăn nhân NTT 2007: Ng.t.Bạch Tuyết '72
        1.000       13.545
/

/

/

30/1/07
Chi cho quỹ BLL CHS LVC mượn - trả lại sau         6.000       7.545
/

/

/
 

Cộng: 16.545 300 200 700 9.000 300 200 700 7.545
/

/

/

Send comment
Your Name
Your email address