Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Quỹ Tương Trợ 2008

Monday, December 1, 200812:00 AM(View: 1817)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2008


Ngày
,
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD

12/12/07
Tồn quỹ năm 2007 mang sang: 7.545
/

/

/
        7.545
/

/

/
04/01/08
Một CHS LVC '73 ở Australia ủng hộ quỹ

/

/

/

100
        7.545
/

/

100

04/01/08
Phạm thị Thảnh '76 ủng hộ quỹ
/

/

/

50
        7.545
/

/

150
02/03/08
Chi viếng tang mẹ chị Đ.Đổ Châu '72 và Đ.Đỗ Hương '74

/

/

/

/
200       7.345
/

/

150
03/03/08
Thu hồi tiền quỹ BLL.CHS ứng trước (đã chi 30/1/2007)
6.000
/

/

/

/

/

/

/
13.345
/

/

150
20/05/08
Cô Phạm thị Mỹ Nga ủng hộ quỹ

/

/

100

/

/

/

/

/
13.345
/

100

150
 


Cộng: 13.545
/

100
.

150
.
200
/

/

/
13.345
/

100
.

150
.
Send comment
Your Name
Your email address