Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Quỹ Tương Trợ 2009 - 2010

Wednesday, December 1, 201012:00 AM(View: 1735)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2010


Ngày
.
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/10
Tồn quỹ năm 2009 mang sang:
13.345
/
200 150         13.345
/
200 150

17/01/10

Lê Đạt Thịnh '90 ủng hộ quỹ
/
/
200
/
/
/
/
/
13.345
/
400 150
26/05/10
Chi mua vòng hoa viếng tang bạn Huỳnh văn Cung '75
/
/
/
/
300
/
/
/
13.045
/
400 150
28/08/10
Chi hỗ trợ khó khăn gia đình bạn Bạch Huệ '75
/
/
/
/
1.000
/
/
/
12.045
/
400 150
30/08/10
Thầy Cà Kheo - Am Vân Tự ủng hộ quỹ
/
/
50
/
/
/
/
/
12.045
/
450 150
18/10/10
Một CHS.LVC '74 ở USA ủng hộ quỹ
/
/
400
/
/
/
/
/
12.045
/
850 150
 

Cộng: 13.345
/
850
150
1.300
/
/
/
12.045
/
850
150


Quỹ Tương Trợ 2009


Ngày
.
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/09
Tồn quỹ năm 2008 mang sang:
13.345
/
100 150         13.345
/
100 150
18/03/09
Cô Phạm thị Mỹ Nga ủng hộ quỹ
/
/
100
/
/
/
/
/
13.345
/
200 150
 

Cộng: 13.545
/
200
150
/
/
/
/
13.345
/
200
150
Send comment
Your Name
Your email address