Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,872

Quỹ Tương Trợ 2011

Thursday, December 1, 201112:00 AM(View: 1791)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.




Quỹ Tương Trợ 2011



Ngày
,
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/11
Tồn quỹ năm 2010 mang sang:
,
12.045
/
850 150 12.045
/
850 150
07/01/11
Chi hổ trợ bạn Đào Xuân Ngai '75 điều trị bệnh

/

/

/

/
2.000
/

/

/
10.045
/
850 150
28/03/11
Chi hổ trợ thầy Nguyễn Văn Yến - dạy Toán điều trị bệnh

/

/

/

/

/

/
200
/
10.045
/
650 150
05/11/11
Chi hổ trợ tang lễ bạn Nguyễn văn Hương '75

/

/

/

/
2.000
/

/

/
8.045
/
650 150
28/11/11
Chi hổ trợ Lê thị Tư '75 điều trị bệnh

/

/

/

/
2.000
/

/

/
6.045
/
650 150
29/11/11
Chi hổ trợ Lê Tấn Cang '72 điều trị bệnh

/

/

/

/
2.000
/

/

/
4.045
/
650 150
29/11/11
Nguyễn Ngọc Hiến '76 ủng hộ quỹ

/

/
100
/

/

/

/

/
4.045
/
750 150
05/12/11
Nguyễn thị Mỹ Phụng '74 ủng hộ quỹ

/
100
/

/

/

/

/

/
4.045 100 750 150
08/12/11
Thầy Trịnh Công Ngàn ủng hộ quỹ

/

/
100
/

/

/

/

/
4.045
/
850 150


Cộng: 12.045
100
.

1.050
.

150
.
8.000
/
200
/
4.045
100
,

850
,

150
,



Send comment
Your Name
Your email address