Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Quỹ Tương Trợ 2012 - 2013

Saturday, December 1, 201212:00 AM(View: 1774)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2013Ngày
.
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/13
Tồn quỹ năm 2012 mang sang:
.
1.445 100 850 150 1.445 100 850 150
17/01/13
Chi mua quà biếu nhân Ngày Truyền thống
2013
/
/
/
/
/
/
200
/
1.445 100 650 150


Cộng: 1.445
100
850
150
/
/
200
/
1.445
100
650
150


Quỹ Tương Trợ 2012Ngày
Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01/01/12
Tồn quỹ năm 2011 mang sang:
.
4.045 100 850 150 4.045 100 850 150
18/04/12
Hoa viếng tang lễ bạn Lê Bạch Nhụy

/

/

/

/
600
/

/

/
3.445 100 850 150
24/04/12
Hỗ trợ gia đình bạn Dương thị Mai '76 gặp khó khăn

/

/

/

/
2.000
/

/

/
1.445 100 850 150


Cộng: 4.045
100
.

850
.

150
,
2.600
/

/

/
1.445
100
.

850
.

150
.
Send comment
Your Name
Your email address