Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,284

Quỹ Tương Trợ 2014

Wednesday, January 1, 201412:00 AM(View: 1312)

logo45
Ái Hữu Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon

Quỹ Tương Trợ Ái Hữu Lương Văn Can 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Thủ Quỹ:

 • Lâm Kim Trọng (CHS '75)
  Địa chỉ: 96 Medley Avenue, Liverpool, NSW, Australia 2170
  Email: kimtrong@ihug.com.au
  Điện thoại: +61-2-9601-8777
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q8, Saigon
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572

 

Mục đích:

 • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
  Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
 • Khuyến khích học sinh xuất sắc.
 • Trao học bổng cho học sinh nghèo.
 • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.Quỹ Tương Trợ 2014Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn Quỹ
VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD VN.NgĐ CAD USD AUD
01.01.13 Tồn quỹ năm 2013 mang sang: 1.445 100 650 1501.445 100 650 150
10.01.14 Chi hỗ trợ Quỹ BLL.CHS.LVC tổ chức NTT 2014
/
/
/
/
/
/
200
/
1.445 100 450 150
10.01.14 Chi hỗ trợ quà Tết Lương thị Mai '76 gặp khó khăn
/
/
/
/
500
/
/
/
945 100 450 150
26.03.14 Thọ Nguyễn '74 hỗ trợ Quỹ
/ / 100 / / / / / 945 100 550 150
05.08.14 Đổi 100USD thành 2.123.000VND /
/
/
/
/
/
/
/
3.068 100
450
150
05.08.14 Chi trợ giúp thầy Nguyễn văn Yến / / / / 2.000 / /
/ 1.068
100
450
150Cộng: 1.445 100 750 150 2.500
/
200
/
1.068 100 750
150
Send comment
Your Name
Your email address