Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,860

Quỹ BLL CHS LVC (Nguyễn thị Hiệp '75)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 2835)

BÁO CÁO THU-CHI QUỸ BAN LIÊN LẠC CHS LVC 2008

(Niên độ: từ 01/01/2008 đến 31/12/2008)


NgàyDIỄN GIẢI'
THU (VNĐ)
'
CHI (VNĐ)TỒN (VNĐ)
25/01/08 Số dư đầu kỳ ,
.
5.449.000
25/01/08 Khối 72 ủng hộ BLL CHS 500.000 5.949.000
25/01/08 Khối 72 ủng hộ 20 cuốn sách LVC 800.000 6.749.000
25/01/08 Khối 75 ủng hộ BLL CHS 1.000.000 7.749.000
27/01/08 In 200 quyển Bản Tin 13 950.000 6.799.000
29/01/08 Làm gian hàng & hình ảnh 44.000 6.755.000
30/01/08 06 phần quà thầy cô - NTT 720.000 6.035.000
30/01/08 08 phần hoa tặng - NTT 240.000 5.795.000
30/01/08 Hỗ trợ cựu học sinh nghèo (5 người) 1.500.000 4.295.000
30/01/08 Tiền ủng hộ NTT 200 USD 3.200.000 7.495.000
30/01/08 Tiền ủng hộ NTT 6.110.000 13.605.000
30/01/08 Trần Đức Nhân '79 gửi ủng hộ NTT 200.000 13.805.000
30/01/08 Nguyễn Dương Thái Minh ủng hộ NTT 200.000 14.005.000
30/01/08 Bùi Thị Dung '74 ủng hộ NTT 2.000.000 16.005.000
29/01/08 Rọi 32 tấm ảnh NTT 64.000 15.941.000
30/01/08 Âm thanh + nhạc 600.000 15.341.000
05/02/08 Quay phim + hình ảnh NTT 820.000 14.521.000
30/01/08 Bán 5 quyển kỷ yếu 240.000 14.761.000
19/02/08 Bán hàng lưu niệm 320.000 15.081.000
25/02/08 Phúng điếu mẹ bạn Đặng Đổ Châu, Đặng Đổ Hương 200.000 14.881.000
29/02/08 Bán 12 quyển kỷ yếu 720.000 15.601.000
29/02/08 Trả cho Hội Ái hữu (mượn làm kỷ yếu) 6.000.000 9.601.000
01/03/08 Trả thêm ảnh sinh hoạt NTT 64.000 9.537.000
12/04/08 Phúng điếu tang ba anh Đổ Văn Kim '75 200.000 9.337.000
15/03/08 Phúng điếu tang ba anh Nguyễn Văn Hai '74 200.000 9.137.000
18/04/08 Bán 01 quyển kỷ yếu 60.000 9.197.000
27/04/08 Phúng điếu tang cô Phạm Thị Mỹ Anh 250.000 8.947.000
30/04/08 Phúng điếu tang anh Trung chồng Thanh Vân '75 200.000 8.747.000
30/04/08 Võ Thị Kim Thạnh gửi 500.000 9.247.000
08/07/08 Phúng điếu tang mẹ Trần Thu Thuỷ '75 200.000 9.047.000
16/07/08 Phúng điếu tang mẹ vợ Nguyễn Minh Đoàn '75 200.000 8.847.000
17/07/08 Phúng điếu tang con chị Ng. Thị Minh Tâm '74 200.000 8.647.000
18/08/08 Phúng điếu tang cha vợ Dương Thành Đức '75 200.000 8.447.000
25/08/08 Phúng điếu tang vợ thầy Đổ Đình Tĩnh 250.000 8.197.000
07/09/08 Phúng điếu tang chồng Lê Thị Tư '75 200.000 7.997.000
21/09/08 Phúng điếu tang mẹ bạn Trần Văn Thành '76 250.000 7.747.000
03/10/08 Phúng điếu tang ba bạn Trần Văn Trúng '73 250.000 7.497.000
17/10/08 Phúng điếu tang ba bạn Nguyễn Hồng Sơn '75 200.000 7.297.000
07/11/08 Photocopy 200 tờ thư mời viết Bản Tin 50.000 7.247.000
10/11/08 Tem gửi 200 thư mời viết Bản Tin 160.000 7.087.000
15/11/08 Phúng điếu tang ba vợ bạn Diệp Văn Hưng '75 250.000 6.837.000
20/11/08 Hoa Ngày Nhà giáo gửi trường LVC 300.000 6.537.000
02/12/08 Nguyễn Thị Lệ Dung ủng hộ NTT 200 USD 3.440.000 9.977.000
14/12/08 Phúng điếu tang ba cô Mạnh & bạn Ng. Hoàng Sang '75 200000 9.777.000
23/12/08 Thăm bệnh bạn Trần Văn Thuận & Nga '76 100.000 9.677.000
23/12/08 Thăm bệnh bạn Trần Văn Châu '78 100.000 9.577.000
23/12/08 Cộng số phát sinh :
Số dư cuối kỳ :
19.290.000
 
15.162.000
 
 
9.577.000
/


Đến hết ngày 31/12/2008, số dư tiền quỹ BLL CHS LVC là: Chín triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn đồng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31/12/2008.

 Thủ quỹ,

Nguyễn thị Hiệp


Send comment
Your Name
Your email address