Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,759

Báo cáo tài chánh - Kỷ niệm "Mừng Trường Tôi Tròn 50 Tuổi"

Friday, November 18, 201612:00 AM(View: 2382)

bc1

bc2

bc3

bc4

bc6]]bc7bc8

bc9

Bạn Tuấn+Lệ CHS K.75 ủng hộ bổ sung 100 AUD (tức là 1.690.000đ)

Bạn Tô thu Thủy CHS K.75 ủng hộ ...................................6.000.000đ

 

.........................................................như vậy số tiền dư ra 1.051.600đ.


Send comment
Your Name
Your email address