Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,824

Quỹ Ban Liên Lạc CHS LVC 2013

Wednesday, January 1, 201412:00 AM(View: 1397)


logo45
Trường Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon


QUỸ BAN LIÊN LẠC CHS LVC 2013

Thủ Quỹ:
  • Nguyễn thị Hiệp (CHS '75)
    Địa chỉ: 30 Dã Tượng, Ph.10, Q.8, HCMC
    Email: hiepthanh30dt@gmail.com
    Điện thoại: 0933.424509
Mục đích :
  • Cùng tham gia đóng góp tạo nguồn tài chánh cho các hoạt động tương thân tương ái và ngày truyền thống của CHS.LVC hàng năm
  • Động viên học sinh TH.LVC của các thế hệ sau bằng những gương cần cù học tập, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Ban Liên Lạc Lương văn Can mong nhận đóng góp của những tấm lòng thân ái. Tất cả mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều nhằm mục đích gắn bó tình thân ái của các thế hệ cựu học sinh trung học Lương văn Can
Xin cám ơn tất cả.

Tham khảo Quỹ Ban Liên lạc các năm: 2013 2014   


CÁC KHOẢN THU - CHI

Cập nhật đến ngày 31/12/2013

Thứ tự
 
Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn quỹ
1
01/01/2013

Số dư đầu kỳ (VNĐ)
(từ năm 2012 chuyển qua)
 
3.450.000
2
28/01/2013
Hoa tang bạn Lê Thị Tư - K75 200.000 3.250.000
3
15/02/2013
Hoa tang Mẹ bạn Trần Thanh Liêm - k75 200.000 3.050.000
4
15/02/2013
Hoa tang Ba bạn Nguyễn Thị Ngọc Thu - k75 200.000 2.850.000
5
24/02/2013
Các khoản thu cho ngày truyền thống 2013 (liệt kê dưới đây) : 38.705.000 41.555.000
Nguyễn Văn Hổ, ’75 ủng hộ NTT 1.000.000
Nguyễn Thị Tuyết Lâm, ’72 ủng hộ NTT 500.000
Bùi Văn Mùi, ’75 ủng hộ NTT 300.000
Đoàn Hồng Hai, ’75 ủng hộ NTT 700.000
Thầy Hồ Công Hưng ủng hộ NTT 300.000
Lý Tùng Hiếu, ’78 ủng hộ NTT 100.000
Nguyễn Phi Phúc, ’75 ủng hộ NTT 200.000
Trần Việt Thái, ’87 ủng hộ NTT 500.000
Lê Văn Thành, ’73 ủng hộ NTT 200.000
Ngô Bửu Khánh, ’74 ủng hộ NTT 3.000.000
Thái Liên Châu ủng hộ NTT 200.000
Trần Tấn Dũng '75 ủng hộ NTT 500.000
Phạm Công Thành '78 ủng hộ NTT 1.000.000
Quỹ Tương Trợ lớp 12AB '72 ủng hộ NTT 1.000.000
Quỹ Ái Hữu Cựu học sinh LVC ủng hộ NTT(200USD) 4.160.000
Thầy Trương Ngọc Vân ủng hộ NTT(100USD) 2.080.000
Trần Hoàng Ngân '81 ủng hộ NTT 3.000.000
Vic và Thảnh '76 ủng hộ NTT(50AUD) 1.075.000
Nguyễn Mạnh Lương '87 ủng hộ NTT 500.000
Nguyễn thị Phượng Hoa '87 ủng hộ NTT 500.000
Nguyễn văn Hùng '73 ủng hộ NTT 1.000.000
Thầy Uông Đại Bằng ủng hộ NTT 300.000
Huỳnh Huê Mỹ, ’75 ủng hộ NTT 500.000
Nguyễn Công Quý ủng hộ NTT 500.000
Trần Bá Công '72 ủng hộ NTT 500.000
Diệp văn Hưng '75 ủng hộ NTT 200.000
Diệp văn Tào '73 ủng hộ NTT 200.000
Võ thị Hoàng Lan '79 ủng hộ NTT 500.000
Võ thị Hoàng Ân '77 ủng hộ NTT 200.000
Phạm Thị Lệ Oanh '77 ủng hộ NTT 500.000
Phạm văn Nhị '73 ủng hộ NTT 100.000
Trần văn Trúng '73 ủng hộ NTT 200.000
Trần văn Thuận '76 ủng hộ NTT 100.000
Bùi thị Thanh '74 ủng hộ NTT 200.000
Hồng Ngọc Phương '82 ủng hộ NTT 1.000.000
Lê Phước Hải '73 ủng hộ NTT 100.000
Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 ủng hộ NTT 200.000
Huỳnh văn Phương '73ủng hộ NTT 200.000
Hồ Thế Hưng '73 ủng hộ NTT 6 phần quà
Nguyễn văn Hùng '73 ủng hộ NTT 10 cặp viết Bic
Thu tiền bán hàng trong ngày Truyền Thống 2013 11.390.000

6
 
24/02/2013
Các khoản chi cho ngày truyền thống 2013 (liệt kê dưới đây) : 33.505.000 8.050.000
Hổ trợ trường Lương Văn Can 7.000.000
In thư mời 350.000
Gửi thư mời tham dự ngày Tr.Thống 608.000
In pa-nô làm phong gian hàng CHS 300.000
Vật liệu làm gian hàng CHS 335.000
300 phần thức ăn nhẹ + nước uống 4.700.000
Nấu 45 cái bánh chưng bán ngày Tr.Thống 2.700.000
20 phần quà Thầy Cô 3.200.000
Giấy gói quà , băng keo 220.000
In đề thi ngày Tr.Thống 110.000
05 bó hoa tặng các nguyên Hiệu Trưởng 500.000
Rọi 48 tấn hình sinh hoạt BLL-CHS trưng bày 220.000
Photo đề thi 40.000
10 phần quà rút thăm trúng thưởng 750.000
Thuê đàn organ phục vụ ngày Tr.Thống 600.000
Tiền xe chở hàng hóa 100.000
Trã tiền mua hàng lưu niệm bán trong ngày Tr.Thống 11.772.000
7
30/03/2013 Cô Mỹ Nam ủng hộ 50 AUD 1.085.000 9.135.000
8
15/04/2013 Hoa tang Mẹ bạn Nguyễn Văn Châu - K.75 200.000 8.935.000
9
21/04/2013 Hoa tang Ba vợ bạn Nguyễn Văn Báu - K.75 200.000 8.735.000
10
27/05/2013 Hoa tang Mẹ bạn Nguyễn Văn Minh - K.75 200.000 8.535.000
11
12/06/2013 Hoa tang Mẹ chồng bạn Nguyễn Kim Phụng - K.75 200.000 8.335.000
12
20/06/2013 Hoa tang Ba bạn Trần Thị Nguyệt - K.74 350.000 7.985.000
13
27/06/2013 Hoa tang Ba bạn Trần Diệp Thanh - K.73 350.000 7.635.000
14
02/07/2013 Hoa tang Ba bạn Trần Bích Thủy - K.72 350.000 7.285.000
15
03/07/2013 Hoa tang Mẹ bạn Nguyễn Bạch Cúc - K.74 350.000 6.935.000
16
12/08/2013 Thăm bệnh Thầy Huỳnh Văn Truyền 500.000 6.435.000
17
05/09/2013 Lẳng hoa mừng ngày khai giảng trường LVC 500.000 5.935.000
18
23/09/2013 Hoa tang Ba Thầy Hồ Công Hưng 350.000 5.585.000
19
02/10/2013 Hoa tang Bạn Văn Thị Mỹ An - K.75 200.000 5.385.000
20
09/10/2013 Hoa tang Mẹ bạn Nguyễn Thị Huệ - K.73 350.000 5.035.000
21
19/10/2013 Hoa tang Bạn Nguyễn ngọc Liệp - K.75 200.000 4.835.000
22
15/11/2013 Hoa tang Mẹ bạn Mai Thị Đền & Khải K.73 350.000 4.485.000
23
22/12/2013 Hoa tang bạn Nguyễn Văn Kiệt - K.73 350.000 4.135.000
24
25/12/2013 Nguyễn Văn Hùng -k73 ủng hộ 1.000.000 5.135.000
25
25/12/2013 Ngô Bữu Khánh - k74 ủng hộ 1.000.000 6.135.000
26
25/12/2013 Một CHS khóa 77 ủng hộ 2.112.000 8.247.000
27
25/12/2013 Lý Tùng Hiếu - K.78 ủng hộ 200.000 8.447.000
28
25/12/2013 Bùi Văn Mùi - K.75 ủng hộ 200.000 8.647.000
29
25/12/2013 Lê Văn Nghĩa - GĐ Cty Thành Công ủng hộ 2.000.000 10.647.000
30
25/12/2013 Một CHS (gửi qua Thầy Bằng) ủng hộ 2.112.000 12.759.000
31
25/12/2013 Trần Hoàng Ngân K.81 ủng hộ 5.000.000 17.759.000
32
25/12/2013 Lê Văn Thành - K.73 ủng hộ 200.000 17.959.000
33
26/12/2013 Hoa tang Mẹ bạn Nguyễn Thị Phượng - K.75 200.000 17.759.000
34
31/12/2013 Photocopy thư mời NTT 2014 570.000 17.189.000


CỘNG SỐ PHÁT SINH :
 

53.614.000đ.

39.875.000đ.TỒN QUỸ CUỐI NĂM :
 

17.189.000đ.


Nguyễn thị Hiệp '75


Send comment
Your Name
Your email address