Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,860

Quỹ Ban Liên Lạc CHS LVC 2014

Wednesday, January 1, 201412:00 AM(View: 1437)


logo45
Trường Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon


QUỸ BAN LIÊN LẠC CHS LVC 2014

Thủ Quỹ:
  • Nguyễn thị Hiệp (CHS '75)
    Địa chỉ: 30 Dã Tượng, Ph.10, Q.8, HCMC
    Email: hiepthanh30dt@gmail.com
    Điện thoại: 0933.424509
  Mục đích :
  • Cùng tham gia đóng góp tạo nguồn tài chánh cho các hoạt động tương thân tương ái và ngày truyền thống của CHS.LVC hàng năm
  • Động viên học sinh TH.LVC của các thế hệ sau bằng những gương cần cù học tập, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Ban Liên Lạc Lương văn Can mong nhận đóng góp của những tấm lòng thân ái. Tất cả mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều nhằm mục đích gắn bó tình thân ái của các thế hệ cựu học sinh trung học Lương văn Can
Xin cám ơn tất cả.

  CÁC KHOẢN THU - CHI

Cập nhật đến ngày 31/12/2014

Thứ tự Ngày Diễn giải Thu Chi Tồn quỹ
1
01/01/2014
 Số dư đầu kỳ (VNĐ)
(từ năm 2013 chuyển qua)
,
    17.189.000
2
10/01/2014  Quỹ AH.CHS LVC ủng hộ NTT 2014 (200USD) 4.224.000   21.413.000
3
10/01/2014
 Cước bưu điện gửi 1014 thư mời tham dự NTT
 2,028,000   19,385,000
4
13/01/2014
 In bìa Bản Tin số 15   2,000,000   17,385,000
5
25/01/2014
 Bán hàng mỹ nghệ cho Thầy Hưng  1,000,000    18,385,000
6
24/03/2014
 Hoa tang Vợ Thầy Huỳnh Văn Truyền   350,000   18,035,000
7 25/03/2014  Bán lại 06 lốc nước khoáng còn thừa x 33.000 200,000 18,235,000
8 02/04/2014  Bán 1 cặp hạt (hàng mỹ nghệ) 480,000 18,715,000
9 09/04/2014  Thăm và hổ trợ Thầy Phạm Văn Lang 1,000,000 17,715,000
10
 28/04/2014
 Thăm Bạn Đoàn Văn Mềm - K75    1,000,000  16,715,000
11 04/05/2014  Hoa tang Bạn Nguyễn Hữu Lễ - K77 350,000 16,365,000
12  06/05/2014  Hoa tang Ba Cô Hồng Đào Hoa 350,000 16,015,000
13  06/05/2014  Thăm bạn Trần Thị Văn - K74 1,000,000 15,015,000
14  08/08/2014  Hoa tang chị Bùi Thị Bạch Mai - K73 350,000 14,665,000
15 24/08/2014  Hoa tang Thầy Phạm Đăng Lăng 350,000 14,315,000
16 01/10/2014  Hoa tang Thầy Xá - chồng Cô My 350,000 13,965,000
17 07/11/2014  Hoa tang Chồng Cô Nguyễn Thị Mạnh 350,000 13,615,000
18 08/11/2014  Hoa tang Thầy Vũ Tuấn Lai 350,000 13,265,000
19 20/11/2014  Hoa tặng Chúc Mừng Ngày 20/11 Trường LVC 400,000 12,865,000
20
 Hoa tang bạn Dương Thành Đức - k75 200,000 12,665,000
21  Kết chuyển thu chi ngày TT sang ( Xem bảng thu chi NTT) -136,000 12,529,000

CỘNG SỐ PHÁT SINH :

4.200.000đ.

5.768.000

10.428.000

TỒN QUỸ CUỐI NĂM :

12.529.000đ.


Nguyễn thị Hiệp '75
BAN TỔ CHỨC NGÀY TRUYỀN THỐNG LVC NĂM 2014

Trân trọng cảm ơn đóng góp của các anh chị sau đây:

 

Số TT


Họ và Tên


Tiền (VNĐ)

01

Nguyễn văn Vô K.73

100.000

02

Nguyễn Danh Phương

100.000

03

Huỳnh văn Đặng

100.000

04

Thái thị Cúc

200.000

05

Thái Liên Châu

200.000

06

Nguyễn thị Tuyết Lâm

100.000

07

Trần Tú Mỹ

100.000

08

Nguyễn thị Ngọc Thu

100.000

09

Lê Thanh Thuỷ

100.000

10

Trần Bích Lệ

100.000

11

Trịnh văn Lễ

100.000

12

Lê thị Tuyến

100.000

13

Nguyễn Ngọc Xứng

100.000

14

Đào thị Thư

100.000

15

Đặng Thái Sơn

50.000

16

Nguyễn thị Như Hoà

50.000

17

Phạm thị Kim Chi

50.000

18

Châu Ngọc Tuyết

100.000

19

Nguyễn thị Huệ

100.000

20

Nguyễn Thành Công

100.000

21

Nguyễn Tấn Lập

100.000

22

Thầy Đoàn văn Đoan

100.000

23

Trần văn Thuận

200.000

24

Trần Thế Vân

100.000

25

Phạm Vương Tri Kỷ

500.000

26

Trần Tấn Nguyên

100.000

27

Trần văn Dinh

50.000

28

Nguyễn văn Hùng

100.000

29

Phan thị Kim Phượng

100.000

30

Ngô Bửu Khánh

500.000

31

Nguyện thị Hồng Loan

200.000

32

Phan Minh Vũ

200.000

33

Hồ Quang Vinh

100.000

34

Hoàng Đình Hai

100.000

35

Trần văn Bắc

200.000

36

Lê Phước Hải

100.000

37

Trần Quang Vấn

100.000

38

Trần Kim Lệ Thơ

50.000

39

Lưu Minh Thành

100.000

40

Nguyễn thị Như Hội

100.000

41

Nguyễn thị Ngọc Bích

100.000

42

Nguyễn Hữu Nghĩa

200.000

43

Lưu Nam Phát

200.000

44

Đinh thị kiều

100.000

45

Nguyễn thị Ngọc Anh

100.000

46

Dương Chí Thiện

500.000

47

Trần Hữu Liêm

300.000

48

Đinh thị kiều

100.000

49

Nguyễn thị Ngọc Tuyết

100.000

50

Nguyễn văn Nhứt

10.000

51

Phạm thị Lệ Oanh

500.000

52

Võ thị Hoàng Lan

500.000

53

Võ thị Hoàng An

200.000

54

Nguyễn thị yến Nhi

100.000

55

Nguyễn thị Ngọc Thảo

60.000

56

Huỳnh Kim Nga

100.000

57

Nguyễn thị Thanh Tâm

100.000

58

Trần Kim Hồng Thảo

50.000

59

Đỗ thị Thanh Vân

100.000

60

Phan thị Hạnh

50.000

61

Đỗ Thanh trúc

50.000

62

Thầy Uông Đại Bằng

200.000

63

Trần Hoàng Ngân

500.000

64

Trịnh Thành Bé

100.000

65

Kim Ry

100.000

66

Trần Đức Nhân

100.000

67

Đặng thị Yến

100.000

68

Nguyễn thị Mỹ Huyền

50.000

69

Phạm Công Thành

500.000

70

Nguyễn thị Nhàn

100.000

71

Phan Thu

100.000

72

Nguyễn thị My

100.000

73

Nguyễn thị Thanh

100.000

74

Diệp văn Hưng

300.000

75

Đặng Thái Sơn

200.000

 

 

 


Tổng Cộng:

 
11.220.000
/Nguyễn thị Hiệp
Send comment
Your Name
Your email address