Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,256

Quỹ Tương Trợ Lương văn Can 2014

Wednesday, August 27, 201412:00 AM(View: 1125)


logo45
Trường Lương Văn Can - Quận 8 - Saigon


Quỹ Tương Trợ Lương Văn Can 


 Thủ Quỹ:

  Nguyễn thị Hiệp (CHS '75)
 Địa chỉ: 30 Dã Tượng, Ph.10, Q.8, HCMC
 Email: hiepthanh30dt@gmail.com
 Điện thoại: 0933.424509

 

 Mục đích:

  • Đóng góp một phần trong việc tổ chức hằng năm
    Ngày Truyền Thống Lương Văn Can tại trường.
  • Tương trợ thầy cô và bạn bè hoạn nạn.

Quỹ Tương Trợ mong nhận sự đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương Văn Can. Xin cám ơn tất cả.
QUỸ TƯƠNG TRỢ LƯƠNG VĂN CAN 2014

Từ 01.08 đến 08.09.2014


NGÀY

DIỄN GIẢI ..THU.. ..CHI.. ...SỐ DƯ..
01.08.2014 Thầy Hồ Công Hưng đem về từ chuyến đi Mỹ  8.000 / 8.000
02.08.2014 Thầy Phùng văn Phụng (300 USD* 21.200 ) 6.360 / 14.360
05.08.2014 Thăm Thầy Nguyễn văn Yến / 3.000 11.360
08.08.2014 Thầy Hồ Công Hưng 2.000 / 13.360
09.08.2014 Thái Liên Châu
1.000 / 14.360
14.08.2014 Trần Tú Mỹ '75
1.000 / 15.360
23.08.2014 Phúng viếng thầy Phạm Đăng Lăng
/ 1.000 14.360
08.09.2014 Lê văn Thành '73
1.000 / 15.360


CỘNG 19.360 4.000 15.360
Send comment
Your Name
Your email address