Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,861

Tin vui (BLL)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 5226)

 

TIN VUI TRONG NĂM


Trong năm vừa qua, Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can ghi nhận được tin vui như sau:

Bạn Nguyễn Ngọc Liệp '75 đã “tục nguyền” với người phối ngẫu là Hà Thu Thuỷ.

Các bạn sau đây cũng đã dựng vợ, gả chồng cho con: 
 Đổ Văn Bảy ‘75, 
 Nguyễn Hồng Ngự ‘75, 
 Nguyễn Thị Tuyên ‘75, 
 Đinh Thị Kiều ‘74, 
 Lưu Minh Thành ‘72, 
 Nguyễn Anh Tuấn ‘75, 
 Nguyễn Thành Phước ‘75, 
 Nguyễn Thị Kim Hoàng ‘75, 
 Trần Quang Vấn ‘74, 
 Phan Thị Kim Phượng ‘78, 
 Trang Thị Yến Nhi ‘75, 
 Nguyễn Thị Kim Hồng ‘75 
Đặc biệt, 2 gia đình kết nghĩa thông gia từ tình thân bạn bè CHS LVC: 
 Sui trai: Phùng Lý Tuấn ‘73 - Trần Thị Nguyệt ‘74; 
 Sui gái: Lê Văn Thành ‘73 - Nguyễn Thị Hiệp ’75.
Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can xin chúc mừng gia đình các bạn, chúc các cháu, thế hệ F2 luôn luôn hạnh phúc!


Send comment
Your Name
Your email address