Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,860

HÌNH ẢNH LỄ CƯỚI Gioan Nguyễn Hữu Tường - Teresa Uông Từ Ái (29.10.2010)

Monday, December 6, 201012:00 AM(View: 5218)
HÌNH ẢNH LỄ CƯỚI
Gioan Nguyễn Hữu Tường - Teresa Uông Từ Ái
(29.10.2010)

Lễ cưới tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm
tuaiwedding01a tuaiwedding02a tuaiwedding04a tuaiwedding03a tuaiwedding05a


Lễ cưới tại nhà hàng Aqua Palace
tuaiwedding06a tuaiwedding07a tuaiwedding08a tuaiwedding09a tuaiwedding10a tuaiwedding11a
tuaiwedding13a tuaiwedding14a tuaiwedding15a tuaiwedding16a tuaiwedding17a tuaiwedding18a
tuaiwedding20a tuaiwedding21a tuaiwedding22a tuaiwedding23a tuaiwedding24a tuaiwedding25a
tuaiwedding27a tuaiwedding28a tuaiwedding29a tuaiwedding30a tuaiwedding31a tuaiwedding32a
tuaiwedding34a tuaiwedding35a tuaiwedding36a tuaiwedding37a tuaiwedding38a tuaiwedding19a
tuaiwedding26a tuaiwedding33a tuaiwedding12a


Send comment
Your Name
Your email address